e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • e-poľnohospodár

  NA SLOVÍČKO: s Ladislavom Ducsayom

  ducsaynovým profesorom na Katedre agrochémie a výživy rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov

  Čítať celý článok...
   

  HOVORÍME S DEKANMI: S prof. Norbertom LUKÁČOM, dekanom fakulty biotechnológie a potravinárstva

  lukacÚlohou modernej inštitúcie, ako aj fakulty, je poskytovať kvalitné vzdelávanie, rozvíjať vedeckovýskumnú činnosť a zvyšovať efektívnosť a kvalitu vzťahov s domácimi a zahraničnými univerzitami. Pán dekan, ako sa v tejto rovine darí FBP?

  Čítať celý článok...
   

  Univerzita v Zlíne ocenila profesorku M. Kačániovú

  Pri príležitosti osláv 50. výročia založenia Fakulty technologickej Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, ktoré sa konali 15. apríla, ocenili dvadsaťosem významných osobností.

  Čítať celý článok...
   

  Vzdelávací workshop Deloitte College na FEM

  deliotteS cieľom prezentovať svoju prácu na praktických príkladoch spoločnosť Deloitte usporiadala 2. – 3. apríla vzdelávací workshop pre študentov FEM SPU v Nitre.

  Čítať celý článok...
   

  V ZRKADLE: Matúš Bilčík

  bilcikMeno: Ing. MATÚŠ BILČÍK
  Pracovná pozícia: doktorand na Katedre fyziky, Technická fakulta
  Miesto narodenia: Bratislava
  Vek: 25
  Čítať celý článok...
   

  ZA NAŚIMI ABSOLVENTMI: Za Ing. Ľuboslavom DOBROCKÝM, starostom obce Dolná Strehová

  dobrocky„Dôležité je, aby sa človek uplatnil v tom, čo vyštudoval“

  Čítať celý článok...
   

  FBP v spolupráci s FAPZ akreditovala nový doktorandský študijný program v anglickom jazyku

  Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre akreditovala nový študijný program potravinové zdroje a biotechnológie (Food Resources and Biotechnology) v anglickom jazyku pre 3. stupeň štúdia v študijnom odbore 6.1.18 Agrobiotechnológie.

  Čítať celý článok...
   

  O spolupráci FEM so spoločnosťou Plzeňský Prazdroj Slovensko

  prazdrojNa Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa 15. apríla konali dve výberové prednášky odborníkov zo spoločnosti Plzeňský Prazdroj.

  Čítať celý článok...
   

  Prvé miesto z Maďarska pre študentov TF

  tf madarskoNa Univerzite sv. Štefana v Györi sa 7. - 10. apríla konal trinásty ročník Medzinárodnej konferencie študentov mechatroniky a strojárstva. Zúčastnili sa na ňom študenti z univerzít z Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska, ktoré už po šiestykrát reprezentovala Technická fakulta SPU v Nitre.

  Čítať celý článok...
   


  Stránka 9 z 189

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitné noviny periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | TnU Trendy časopis Trenčianskej univerzity | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Stady mesačník Západočeskej univerzity v Plzni | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne