e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
dvojtýždeník Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - antalya escort - düşük hapı - Lipo Magnet
 • e-poľnohospodár

  Oprášené spomienky na atletiku v Nitre

  atletika4Začiatkom júna sa konal v Šamoríne po šesťročnej prestávke obnovený ľahkoatletický míting Pravda - Televízia – Slovnaft. Ako bývalý atlét Slávie Nitra a návštevník predchádzajúcich mítingov P-T-S som zavítal do Šamorína obnoviť si spomienku na tieto preteky, ktoré sú spojené so svetovými rekordmi žrdkára Sergeja Gubku.

  Čítať celý článok...
   

  Ku Dňu mlieka

  canigovaMáme tu mesiac máj, ktorý je symbolom lásky, ale aj mnohých svetových aktivít či významných udalostí. Jednou z nich je Medzinárodný deň mlieka, ktorý bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou a Medzinárodnou mliekarenskou federáciou pred 59 rokmi.

  Čítať celý článok...
   

  SRK rokovala o návrhu Programového vyhlásenia vlády

  rektorska Slovenská rektorská konferencia (SRK) rokovala na mimoriadnom zasadnutí 20. apríla na SPU v Nitre o návrhu Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020 a ocenila záujem vlády o zvyšovanie kvality a rozvoj školstva a vedy.

  Čítať celý článok...
   

  Menovacie dekréty novým dekankám

  dekankyNa zasadnutí vedenia SPU v Nitre, ktoré sa konalo 25. apríla v priestoroch VC AgroBio- Tech, rektor SU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., odovzdal menovací dekrét dekanke Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva doc. Ing. Klaudii Halászovej, PhD., ktorá bude tento post zastávať už druhé volebné obdobie a dekanke Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja doc. Ing. Oľge Roháčikovej, PhD., doterajšej kvestorke SPU.

  Čítať celý článok...
   

  Esperanto boduje vo vede aj umení

  esperantoDo esperanta je preložené množstvo krásnej literatúry z iných jazykov, zároveň má svoju vlastnú, originálnu kultúru.

  Čítať celý článok...
   

  Prezident Andrej Kiska vyzdvihol učiteľské povolanie i potenciál SPU

  kiskaPrezident SR Andrej Kiska 27. apríla navštívil SPU v Nitre, stretol sa s vedením a členmi akademickej obce, diskutoval so študentmi a navštívil novovzniknuté Výskumné centrum AgroBioTech (VC ABT). Na stretnutí s vedením SPU rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., informoval prezidenta SR Andreja Kisku o poslaní a činnosti univerzity, jej vplyve na mesto a región.

  Čítať celý článok...
   

  Zasadala vedecká rada

  vedecka rada1V apríli (21. 4.) zasadala Vedecká rada SPU. Pod vedením svojho predsedu, rektora prof. Petra Bielika, členovia VR jednomyseľne schválili návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ prof. dr. ir. Guidovi Van Huylenbroeckovi z Univerzity v Gente v Belgicku a prof. Dr. Wilhelmusovi J. M. Heijmanovi z Wageningenskej univerzity v Holandsku.

  Čítať celý článok...
   

  Nové publikácie o mlieku

  mliekoNové odborné publikácie - Mlieko vo výžive ľudí a Mlieko a mliečne výrobky predstavili autori – Ing. Ján Keresteš a prof. Jozef Golian 19. apríla na pôde SPU, kde ich prijal rektor prof. Peter Bielik. Na stretnutí bola aj prorektorka prof. Zdenka Gálová, dekan FAPZ doc. Peter Ondrišík a dekan FBP prof. Ján Tomáš.

  Čítať celý článok...
   

  O spolupráci s čínskymi odborníkmi v oblasti poľnohospodárstva

  cinaniaŠesť zástupcov Akadémie poľnohospodárskych vied (JAAS) v Nanjingu v čínskej provincii Jiangsu, vedených viceprezidentom JAAS prof. Wengui Yuom, navštívilo v rámci týždňového pobytu európske inštitúcie zamerané na poľnohospodárstvo. Medzi nimi aj SPU v Nitre.

  Čítať celý článok...
   


  Stránka 1 z 190

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitné noviny periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | TnU Trendy časopis Trenčianskej univerzity | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Stady mesačník Západočeskej univerzity v Plzni | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne