e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • e-poľnohospodár

  Spomienka na deň študentstva a revolučné udalosti

  mravcovaČas je neúprosný, až sa nám zdá, že plynie čoraz rýchlejšie. Pred chvíľou sme sa tešili z krásnych letných dní, no už je opäť november a krásne teplé počasie ostáva len vo vzďaľujúcich sa spomienkach. Tento mesiac pre mnohých predznamenáva potrebu začať pomaly myslieť na blížiace sa vianočné sviatky. Avšak prináša so sebou aj mnoho významných pamätných dní.

  Čítať celý článok...
   

  Oddychové a reprezentatívne átrium bolo slávnostne otvorené

  atriumSPU v Nitre 6. novembra slávnostne otvorila priestory reprezentatívneho a relaxačného átria, ktoré vzniklo vďaka grantu Nadácie Slovenskej sporiteľne s finančným príspevkom 5-tisíc eur.

  Čítať celý článok...
   

  Nové obzory spolupráce s Univerzitou Nelsona Mandelu v Južnej Afrike

  litvineRektor SPU prof. Peter Bielik prijal 31. októbra na pôde univerzity prof. Igora Litvine, riaditeľa Centra expertízy v oblasti prognózovania Univerzity Nelsona Mandelu v Južnej Afrike. Na rokovaní, ktorého cieľom bolo pripraviť pôdu pre budúcu spoluprácu v rámci projektu Erasmus+ Budovanie kapacít, sa zúčastnil aj prorektor SPU pre vedu a výskum prof. Ján Gaduš, zástupcovia FEM, VC AgroBioTech a Kancelárie zahraničných vzťahov a MVP SPU v Nitre.

  Čítať celý článok...
   

  FBP zaujala expozíciou v OC Centro

  fbp centroV rámci Týždňa vedy a techniky sa Fakulta biotechnológie a potravinárstva aj tento rok - 9. novembra - zapojila do podujatia formou prezentácie vedeckovýskumnej činnosti svojich siedmich katedier, tento raz v OC Centro Nitra. Na podujatí sa zúčastnili najmä študenti stredných odborných škôl, gymnázií, základných a materských škôl, ako aj široká verejnosť.

  Čítať celý článok...
   

  Attila Tóth z FZKI si prevzal prestížne ocenenie Green Talents

  toth2Ing. Attila Tóth, PhD., z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre získal v Berlíne prestížnu globálnu cenu - Green Talent 2017, ktorú udeľuje Federálne ministerstvo pre vzdelávanie a výskum Spolkovej republiky Nemecko.

  Čítať celý článok...
   

  SPPK oslávila 25. výročie založenia

  sppk1V PKO v Nitre sa 26. októbra konali oslavy 25. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. SPU v Nitre na oslavách reprezentoval rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., spolupracujúcu Fakultu ekonomiky a manažmentu dekanka prof. Dr. Ing. Elena Horská.

  Čítať celý článok...
   

  Týždeň vedy a techniky: FBP a FAPZ sa prezentovali odbornými podujatiami

  fbpPri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého 14. ročník sa začal 6. novembra, sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre konali viaceré sprievodné podujatia. Jedným z nich bola konferencia mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov a doktorandov z krajín V4, ktorá sa konala 6. novembra.

  Čítať celý článok...
   

  Téma fotosyntézy je atraktívna pre našich zahraničných partnerov

  fotosyntezaPorozumenie tomu, ako budú zmeny klímy a klimatické extrémy pôsobiť na rastlinné ekosystémy, ako pomôcť poľnohospodárskym druhom rastlín, ale aj prírode ako celku, bude v najbližších desaťročiach veľmi dôležité.

  Čítať celý článok...
   

  Národný prezident JCI pre rok 2018 je z FEM

  jciIng. Jakub Berčík, PhD., z Katedry marketingu a obchodu Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre bol 27. októbra slávnostne dekorovaný za Národného prezidenta JCI-Slovensko pre rok 2018.

  Čítať celý článok...
   


  Stránka 1 z 130

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitné noviny periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | TnU Trendy časopis Trenčianskej univerzity | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Stady mesačník Západočeskej univerzity v Plzni | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne