Téma

Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ zorganizovala 10. decembra medzinárodnú vedeckú konferenciu, zameranú na analýzu súčasných problémov a rizík živočíšnej výroby z hľadiska technológie a welfare chovu hospodárskych zvierat.

V Guatemale existuje päť inštitúcií vyššieho vzdelávania, pričom všetky sa nachádzajú v hlavom meste Guatemala. Univerzita San Carlos, ktorú som v februári navštívila v rámci programu Erasmus+ Svet, je najvýznamnejšia z nich a zároveň jediná verejná univerzita. Hlavnou témou môjho prednáškového pobytu  bolo ohrozenie vodných zdrojov, spôsobené prudkým rozvoj urbanizácie v tejto oblasti.

Pri pohľade na motto tohtoročného svetového dňa potravín: "Pestovať, živiť, udržiavať. Spolu" možno konštatovať, že je to veľmi rozsiahla téma súvisiaca s celým potravinovým reťazcom.

Rozhovor

Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  mali  počas leta príležitosť prihlásiť sa na Dairy Camp, päťdňovú stáž na jednej z najmodernejších fariem dojníc v strednej Európe. Oslovili sme jednu z účastníčok, Stanislavu Drotárovú, študentku FAPZ.

Jedným z bodov Memoranda o spolupráci medzi SPU v Nitre a OECD, ktoré začiatkom októbra minulého roka v Paríži podpísali predstavitelia oboch inštitúcií, bolo vytvorenie podmienok pre krátkodobé stáže študentov na odborných direktoriátoch OECD. Prvým OECD stážistom z našej univerzity bol Ľubomír Harenčár, študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov, ktorý strávil dva mesiace v centrále OECD v Paríži.

Jedným z laureátov už tradičnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska, ktorá sa konala v decembri minulého roka, bol aj Ing. Peter Šedík, PhD., z Fakulty ekonomiky manažmentu SPU v Nitre, ktorý zvíťazil v kategórii Ekonómia.

Absolventi

Profesor Peter Šutovský a jeho manželka Miriam Šutovská sú úspešnými absolventmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre – v roku 1989 vyštudovali zootechnický odbor. Životné cesty ich pred 19 rokmi zaviedli do USA.

„Záhradníctvo je neodmysliteľnou súčasťou môjho života, tak ako je trávnik neodmysliteľnou súčasťou každej záhrady,“ hovorí čerstvý absolvent doktorandského štúdia na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov.

"Vinohradníctvo a vinárstvo ma dodnes živí, takže lepší prechod z teórie do praxe som si ani nemohol priať," hovorí absolvent Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

„Dôležité je, aby sa človek uplatnil v tom, čo vyštudoval,“ hovorí absolvent verejnej správy a regionálneho rozvoja na Fakulte európskych štädií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

Projekty

Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti FAPZ SPU v Nitre inicioval v rámci v rámci medzinárodnej siete AgroBioNet edukačný medzinárodný projekt SaveBees - Zachráňme ohrozené včely a opeľovače pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života.

SPU v Nitre je súčasťou projektu V4 Green Universities, spájajúcom  univerzity vo vyšehradskom priestore, ktoré aktívne pracujú na "zelených" riešeniach.

Aktuálne

Medzinárodná organizácia pre vinič a víno so sídlom v Paríži udeľovala 17. decembra výročné ceny za publikácie v oblasti vinárstva a vinohradníctva. Ocenenie získala aj publikácia SPU v Nitre.

Rektorka SPU v Nitre odovzdala 18. decembra dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu novým docentom. Diplom o udelení vedeckej hodnosti "doctor scientiarum" si z jej rúk prevzala aj profesorka Marcela Capcarová.

Rektorka SPU odovzdala 18. decembra dekréty o udelení čestného titulu „profesor emeritus“ Danielovi Bírovi, Ondrejovi Debrecénimu, Jánovi Tomášovi a Magdaléne Valšíkovej-Frey.

Zrealizované a plánované investície, ktoré zohľadňujú udržateľné riešenia, sa univerzite zúročili a v celosvetovom rebríčku UI Green Metric World University Rankings sa SPU v Nitre zaradila medzi top 500 svetových univerzít.