Téma

Európska komisia 22. júna navrhla prijatie právne záväzných cieľov na redukciu používania chemických pesticídov o polovicu do roku 2030.

Folklórny súbor Zobor pri SPU v Nitre si tento rok pripomína 66. výročie vzniku. Svoje výročie zoboristi pod vedením Ondreja Debrecéniho ml., oslávili veľkolepým slávnostným programom Do jedného domu, ku jednému stolu.

Na okraji ovocného sadu v areáli Botanickej záhrady SPU sa nachádza univerzitná včelnica. Okolitá výsadba zabezpečuje včelstvám pestrú a vyrovnanú znášku nektáru a peľu počas celej včelárskej sezóny.

Cenný kontakt s praxou ponúka najväčšia odborná poľnohospodárska výstava na Slovensku - Celoslovenské dni poľa. Spoluorganizátorom je už tradične aj SPU v Nitre.

Rozhovor

V divácky mimoriadne obľúbenej relácii Duel, ktorá je súčasťou vysielania RTVS, sa vystriedalo množstvo úspešných hráčov. K tým, ktorí si získali srdcia divákov, určite patrí aj náš kolega Martin Valach, z Kancelárie projektových a transferových činností.

Spolupráca medzi univerzitou a praxou, ktorú reprezentuje slovenská ovocinárska jednotka - spoločnosť Bonum Dunajská Lužná, napĺňa svoje myšlienky v novozakladanom ovocnom sade.

Doktorandka 4. ročníka v ŠP molekulárna biológia z Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre Ing. Renata Artimová si koncom apríla prevzala Cenu sv. Gorazda.  

Absolventi

Rok sedemdesiateho výročia založenia Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre je príležitosťou bilancovať. Pospomínať na tisíce absolventov, ktorí tu preberali absolventský diplom a rozišli sa do praxe, aby ho zúročili. Nebolo to vždy v odvetví, na ktoré sa pripravovali, ktoré je spojené s pôdou, chlebom, výživou.

Na súťaži Víno SPU 2022 sa aj v tomto ročníku objavili úspešní vinári – absolventi našej univerzity. Medzi nimi je Ing. Peter Lukačovič, vedúci vinárskej výroby – hlavný technológ vinárstva Pivnica Radošina, ktoré si zo súťažnej prehliadky vín odnieslo Cenu rektorky za šampióna v kategórii I. – Biele suché vína za Sauvignon blanc, r. 2021.

Absolventi študijného odboru prevádzka a ekonomika z roku 1972 sa po päťdesiatich rokoch opäť zišli na pôde svojej alma mater, aby sa zúčastnili na slávnostnej zlatej promócii.

Ing. Renáta Medňanská v súčasnosti pracuje ako vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu mesta Skalica. Ako hovorí, samospráva sa stala jej profesionálnym pôsobiskom s možnosťou ďalšieho napredovania.

Projekty

Ako vyzerá správna porcia? Existuje ideálna hmotnosť? Čo je funkciou jedla alebo aké potraviny je zakázané konzumovať?

Na pôde University of Agribusiness and Rural Development v Plovdive v Bulharsku sa 9. mája – 6. júna konala Letná škola 2022: Zabezpečovanie kvality verejných služieb v trvalo udržateľnom regionálnom rozvoji.

V rámci projektu Erasmus+ svet sa od 26. mája do 2. júna uskutočnila mobilita doc. Mareka Kolenčíka z Ústavu agronomických vied FAPZ SPU v Nitre na univerzite Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies Nuzvid, Andhra Pradesh v Indii.

Odborníci Technickej fakulty SPU v Nitre participujú na tvorbe stredoškolskej učebnice pre agromechatronikov.

Aktuálne

Spoločnosť Profesia už po pätnástykrát zostavila rebríček absolventov vysokých škôl. V TOP10 sa dlhodobo umiestňuje SPU v Nitre, ktorá tento rok obsadila siedme miesto.

Na pôde univerzity sa 22. júna začalo dvojdňové celoslovenské stretnutie koordinátorov Erasmus+. Podujatie je príležitosťou na zdieľanie skúseností z realizácie a administrovania programu v rámci vysokoškolského vzdelávania.

Akademický senát FEM SPU v Nitre na svojom zasadnutí 21. júna zvolil Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elenu Horskú za dekanku FEM SPU v Nitre na funkčné obdobie 2023 - 2027.

Na pôde univerzity sa 16. a 17. júna zišli odborníci zo siedmich krajín EÚ, aby diskutovali o implementácii Spoločnej poľnohospodárskej politiky.