Téma

Na desiatom ročníku degustácie vín Čermánske červené, ktorý sa konal začiatkom mája v Nitre, sa úspešne prezentoval Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany.

Vedecko-popularizačný portál VEDA NA DOSAH uverejnil pútavý článok autorky Andrey Fedorovičovej. K problematike na aktuálnu tému sa vyjadril aj doc. Róbert Chlebo, z Ústavu chovu zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

Fakulta ekonomiky a manažmentu v spolupráci s miestnym klubom Spoločnosti M. R. Štefánika v Nitre otvorila v pavilóne S putovnú výstavu Milan Rastislav Štefánik – Stopy života.

V priestoroch Mestskej tržnice je od 3. mája umiestnená ekologická inštalácia Green House: Verejný skleník, ktorá má poukazovať na vážnosť klimatickej krízy, s ktorou si dokáže ľudstvo poradiť len spoločnými silami.

Po dnešku, 11. mája, pekné a funkčné trávniky. A v budúcnosti spokojné včely. Poďte si o tom prečítať v článku Ivany Zelizňákovej, komunikačnej manažérky Slovenského plynárenského priemyslu.

Rozhovor

Spolupráca medzi univerzitou a praxou, ktorú reprezentuje slovenská ovocinárska jednotka - spoločnosť Bonum Dunajská Lužná, napĺňa svoje myšlienky v novozakladanom ovocnom sade.

Doktorandka 4. ročníka v ŠP molekulárna biológia z Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre Ing. Renata Artimová si koncom apríla prevzala Cenu sv. Gorazda.  

Mnohí z nás ponímajú zdravie ako absenciu ochorenia alebo choroby. Či je to naozaj tak, ale aj na ďalšie aktuálne otázky v súvislosti so zdravím a prevenciou, sme sa spýtali Ing. Martiny Gažarovej, PhD., z Ústavu výživy a genomiky Fakulty agrobiológie  a potravinových zdrojov.

O intenzívnom využívaní zrážkovej vody sa pred desiatkami rokmi u nás vôbec neuvažovalo. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine v súvislosti so zmenou mikroklímy sú však dnes mimoriadne aktuálnou témou.

Absolventi

Ing. Renáta Medňanská v súčasnosti pracuje ako vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu mesta Skalica. Ako hovorí, samospráva sa stala jej profesionálnym pôsobiskom s možnosťou ďalšieho napredovania.

Dominika Titková, absolventka záhradnej a krajinnej architektúry na FZKI SPU v Nitre, nie je v hudobnom svete neznámym pojmom. Talentovaná nitrianska speváčka, očarila aj prísnych porotcov televíznej šou Česko Slovensko má talent.

Peter Scholc je úspešným absolventom Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva  SPU v Nitre. Zaujímalo nás, ako si spomína na študentské obdobie a ako sa mu darí  vzdelanie zúročiť v praxi.

Projekty

Odborníci Technickej fakulty SPU v Nitre participujú na tvorbe stredoškolskej učebnice pre agromechatronikov.

Zo stretnutia v rámci projektu Investigation of Traditional Cheese Production Technology and Standards in the Light of European Union – BestCHEESE.

V uplynulých dňoch bol ukončený významný dlhoročný projekt zameraný na riešenie problematiky pôdneho sucha.

SPU v Nitre rozvíja aktivity na podporu mladých talentov, podnikania a inovácií v oblasti potravinového systému vo všetkých fázach zakladania firiem.

SPU v Nitre ako jediná univerzita na Slovensku koordinuje alianciu európskych univerzít, ktorej cieľom je vytvoriť spoločnú modernú nadnárodnú univerzitu poskytujúcu inovatívne vzdelávanie na všetkých stupňoch štúdia.

Aktuálne

Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p., Bratislava, zverejnili výsledky kontroly úžitkovosti ošípaných v SR za rok 2021. Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany, sa umiestnil na prvej priečke.

Dekanom Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vo funkčnom období 2022 - 2026 bude prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

Výsledkom kvalitnej odborárskej práce na SPU v Nitre je nová Kolektívna zmluva na roky 2022 - 2024, ktorú podpísali odborári s vedením univerzity 2. mája.