Téma

Na východe Slovenska, v Čaklove, sa 7. októbra uskutočnila výstava poľnohospodárskej, lesníckej a komunálnej techniky spojená s praktickými ukážkami. Deň poľa bol zameraný na spracovanie pôdy, zber a pozberovú úpravu kukurice na zrno.

Svetový deň potravín sa po prvýkrát slávil v roku 1945, keď bola založená Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Odvtedy patrí k jedným z najoslavovanejších dní v kalendári OSN.

To najlepšie z úrody slovenských ovocinárov si mohli pozrieť návštevníci výstavy Jeseň v záhrade, ktorá sa uskutočnila 8. a 9. októbra na výstavisku v Trenčíne. Jej súčasťou  bola aj prezentácia výsledkov súťaže Jablko roka.

Začiatkom októbra (3. 10.) uplynulo dvadsať rokov od založenia Vivária Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.  

Korene - zázrak pod povrchom je názov nemeckého filmu, ktorý si z Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2021 odniesol Cenu rektorky SPU v Nitre. Hlavná cena Agrofilmu tiež putovala do Nemecka.

Rozhovor

Profesor Radovan Kasarda sa zameriava na problematiku genetických zdrojov a ochrany biodiverzity. V rozhovore nám priblížil, aké sú aktivity jeho tímu, prečo genetické zdroje treba chrániť a či je možné stav biodiverzity merať.

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU so sídlom v Kolíňanoch vedie nový riaditeľ, súčasne konateľ, Ing. mpx. Ján Dzurjanin, absolvent Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU. Aká bude stratégia podniku pod jeho taktovkou?

Jedným z najlepších študentov vysokých škôl za uplynulý rok je Ing. Miroslav Čibik, PhD., čerstvý absolvent FZKI SPU v Nitre, ktorý sa stal laureátom súťaže Študentská osobnosť Slovenska v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo.

prof. Pavel Hrubík

Významné životné jubileum, 80 rokov, oslávil 16. marca prof. Pavel Hrubík. V rozhovore si jubilant zaspomínal na svoje študentské časy, začiatky svojej profesionálnej činnosti, ako aj na pôsobenie na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, kde študentom sedemnásť rokov odovzdával svoje znalosti dendrológie.


Absolventi

Peter Šútovský, vedúci laboratória Animal Science

Profesor Peter Šutovský a jeho manželka Miriam sú úspešnými absolventmi SPU v Nitre z roku 1989. Životné cesty ich pred 19 rokmi zaviedli do USA.

„Záhradníctvo je neodmysliteľnou súčasťou môjho života, tak ako je trávnik neodmysliteľnou súčasťou každej záhrady,“ hovorí čerstvý absolvent doktorandského štúdia na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov.

"Vinohradníctvo a vinárstvo ma dodnes živí, takže lepší prechod z teórie do praxe som si ani nemohol priať," hovorí absolvent Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

„Dôležité je, aby sa človek uplatnil v tom, čo vyštudoval,“ hovorí absolvent verejnej správy a regionálneho rozvoja na Fakulte európskych štädií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

Projekty

Ukončenie nezmyselného a nezodpovedného plytvania potravinami je nevyhnutnosťou vo svete, kde počet ľudí trpiacich hladom za posledné roky postupne narastá a pritom denne vyhadzujeme tony jedla.

Pod záštitou Riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a lesníctvo v Eskisehire v Turecku sa 20.  – 24. septembra konalo medzinárodné stretnutie k projektu Investigation of Traditional Cheese Production Technology and Standards in the Light of European Union – BestCHEESE, v rámaci programu Erasmus+.

Spracovanie potravinového odpadu a jeho premena na vysoko výživné krmivo pre hospodárske zvieratá prostredníctvom biologickej aktivity lariev muchy čiernej je inovatívny projekt Jaroslava Michalka,  s ktorým uspel v Demo Days súťaže EIT Jumpstarter 2021.

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre sa od 28. júna do 23. júla uskutočnila prípadová štúdia v rámci medzinárodného inžinierskeho štúdia v rozvoji vidieka (IMRD).

Aktuálne

K pilierom korektnej vedeckej práce pribudol národný dokument - Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku. Slávnostným podpisom ju verejne potvrdilo tridsať signatárov, za SPU rektorka Klaudia Halászová.

Predstavitelia všetkých reprezentácií vysokých škôl Slovenskej republiky – Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl, sa dohodli na spoločnom vyhlásení k výške finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy v roku 2022 v rámci pripravovaného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024.

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre privítala 29. septembra hostí z Arménskej republiky: rektora Národnej poľnohospodárskej univerzity Vardana Urutyana, riaditeľa Poľnohospodárskeho výskumu a certifikačného centra Davita Babayana, PhD., Levona Ter–Isahakyana PhD., riaditeľa odboru poľnohospodárskej výroby na ministerstve hospodárstva a Gayane Atoyan, PhD., riaditeľku certifikovania produktov z Centra poľnohospodárskeho výskumu a certifikácie ministerstva hospodárstva.

Za účasti primátora mesta Nitry, členov zastupiteľstva, rektorov oboch nitrianskych univerzít a predstaviteľov NSK sa v nitrianskej Synagóge uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien osobnostiam mesta.