Téma

Vodáctvo je hobby aj relax. Prináša nečakané situácie, výzvy a radosť z ich zdolávania. Docent Mgr. Peter Juhás, PhD., z Ústavu chovu zvierat FAPZ sa mu aktívne venuje vyše tridsať rokov.

Zelené inovácie sú v súčasnej inovatívnej praxi aktívne uplatňované vo svete, ako aj na Slovensku, priaznivo ovplyvňujú klímu v mestách. Budú aj súčasťou Živého laboratória zelených inovácií, ktoré vznikne na Ústave krajinnej architektúry FZKI.

Slovenskí hokejisti zápolia na Svetovej zimnej univerziáde 2023 v americkom Lake Placid, ktorá prebieha od 12. do 22. januára. Brankárom je Juraj Beržinec, študent 2. ročníka krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Na chovnom rybníku, účelovom zariadení SPU v Kolíňanoch, sa 26. novembra uskutočnil tradičný výlov rýb. Organizačne ho zabezpečil Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany, pod vedením konateľa Ing. Jána Dzurjanina.

Transfer technológií je v súčasnom období dynamického vývoja technológií a ich rýchleho zavádzania do praxe čoraz aktuálnejšia a významnejšia téma. Na SPU v Nitre sa jej intenzívne venuje Kancelária projektových a transferových činností a jej odborní spolupracovníci z jednotlivých fakúlt a súčastí univerzity.

Rozhovor

Basketbalový klub –  BKM SPU Nitra – si pripomína 70 rokov svojho vzniku. O jeho formovaní, míľnikoch, pádoch i vzostupoch sme hovorili s trénerom PaedDr. Ľubomírom Urbanom.


Absolventi

Človeka spoznáš podľa priateľov, organizáciu podľa partnerov a dobrú školu spoznáš podľa jej alumni. Na Ing. Jána Hubu, CSc., je naša akademická obec právom hrdá.

Rok sedemdesiateho výročia založenia Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre je príležitosťou bilancovať. Pospomínať na tisíce absolventov, ktorí tu preberali absolventský diplom a rozišli sa do praxe, aby ho zúročili. Nebolo to vždy v odvetví, na ktoré sa pripravovali, ktoré je spojené s pôdou, chlebom, výživou.

Na súťaži Víno SPU 2022 sa aj v tomto ročníku objavili úspešní vinári – absolventi našej univerzity. Medzi nimi je Ing. Peter Lukačovič, vedúci vinárskej výroby – hlavný technológ vinárstva Pivnica Radošina, ktoré si zo súťažnej prehliadky vín odnieslo Cenu rektorky za šampióna v kategórii I. – Biele suché vína za Sauvignon blanc, r. 2021.

Projekty

Tím pracovníkov Ústavu rastlinných a environmentálnych vied pri FAPZ SPU v Nitre pod koordináciou doc. Ing. Jána Brindzu, CSc., začal už v roku 2021 aktívne rokovania o potenciálnej spolupráci so zástupcami Štátnej univerzity vo Fergane v Republike Uzbekistan.

Vo VC ABT sa 13. decembra uskutočnilo pracovné stretnutie riešiteľov projektu prihraničnej spolupráce zdieľaných laboratórií.

Ústav rastlinných a environmentálnych vied pri FAPZ SPU v Nitre zabezpečil vzdelávacie aktivity pre riadiacich pracovníkov Arménska z rezortu poľnohospodárstva.

 

Naša univerzita je súčasťou jedného z vlajkových projektov programu Horizont Európa pre farmárov Climate Farm Demo - celoeurópska sieť farmárov implementujúcich klimaticky inteligentné riešenia pre uhlíkovo neutrálnu Európu.

V priestoroch univerzitného Coworkingového centra sa 28. novembra uskutočnila slávnostná ceremónia v rámci INVEST Zimnej školy. Študenti prezentovali svoje záverečné práce na tému Inovatívne riešenie pre udržateľný turizmus.

Aktuálne

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) oficiálne potvrdila prijatie podanej žiadosti SPU v Nitre o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality.

Zdieľanie vedomostí a odborných znalostí medzi Slovenskom a USA pozitívne ovplyvňuje pokrok a vývoj inovácií v mnohých oblastiach v oboch krajinách.

V Pálfyho paláci sa 19. decembra uskutočnilo odovzdávanie ocenení laureátom osemnásteho ročníka prestížnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska v akademickom roku 2021/2022.