Téma

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Univerzitným poradenským a podporným centrom organizuje 23. apríla 2024 Kariérne dni SPU 2024.

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre patrí k špičke medzi slovenskými univerzitami v oblasti medzinárodných vzťahov a je tou správnou voľbou pre všetkých, ktorí chcú v rámci svojho štúdia zozbierať skúsenosti aj v zahraničí.

Profesor Martin Bačkor z Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre si vo februári vyskúšal týždenný pobyt na Maurícijskej univerzite v Réduite.

V rámci predmetu agrárny marketing sa 14. marca na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre konala zaujímavá prednáška na tému lokálnych produktov a riešenia ich odbytu.

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa 20. marca konal Partnership Day. Cieľom tohto každoročného podujatia je vytváranie partnerstiev medzi firmami, fakultou a študentmi so zámerom zvyšovania praktických schopností študentov a absolventov pre ich lepšie uplatnenie na trhu práce.

Rozhovor

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová hovorí v rozhovore o tom, akými zmenami prešla SPU v posledných rokoch, ale aj o aktuálnych projektoch a plánoch univerzity na ďalšie obdobie.

Obezita je nazývaná epidémiou 21. storočia. Je závažným metabolickým ochorením, pre ktoré typické zvýšené ukladanie telesného tuku v rôznych častiach tela.

Prinášame vám videorozhovor s riaditeľom Centra univerzitného športu PaedDr. Ľubomírom Urbanom, ktorý je zároveň hlavným trénerom extraligového basketbalového klubu Slávia SPU Nitra.

Plesne sú súčasťou nášho životného prostredia. O tom, že „nespia“ ani pri nízkych teplotách a zaplesnivené potraviny predstavujú problém pre zdravie človeka, sme hovorili s mikrobiologičkou profesorkou Danou Tančinovou z Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Absolventi

Výskumný pracovník Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre a absolvent SPU Ing. Ján Huba, CSc., v rozhovore približuje, ako vznikla myšlienka záchrany pôvodného slovenského strakatého dobytka, tzv. cementárok.

Ing. Rufolf Nádaský, PhD., je úspešným manažérom Poľnohospodárskeho družstva (PD) Špačince, ktoré patrí k špičkovým európskym producentom tvrdej pšenice a kvalitného hovädzieho mäsa.

Ing. Marián Kišev, PhD., je úspešným absolventom Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Pracuje ako vývojový pracovník vo firme Cryoniq, kde sa úspešne podieľa na vývoji nových produktov.

Udržateľnosť, bezpečné a zdravé potraviny, adaptácia na zmenu klímy, najmodernejšie technológie. Študuj na SPU v Nitre aktuálne výzvy, ktoré hýbu svetom a tvoja budúcnosť má ZELENÚ!

Projekty

Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa zapojili do procesu tvorby Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bánov prostredníctvom ko-dizajnu inovatívnych riešení.

Európsky inovačný a technologický inštitút opäť schválil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre ako EIT Food Hub.

V  stredoázijskom Tadžikistane a  Turkmenistane majú záujem o  výchovu kvalitných odborníkov v  oblasti spracovania potravín.

V rámci vzdelávania seniorov na Slovensku ide o pilotný projekt medzinárodnej spolupráce dvoch univerzít.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre bola partnerom projektu európskeho projektu FoodRUs zameraného na hľadanie inovatívnych riešení pre prevenciu plytvania potravinami.

Aktuálne

Víťazkou Kynologického putovného pohára SPU 2024 sa stala žiačka SOŠ veterinárnej Nitra Jana Saloušeková so sučkou borderkólie.

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 16. apríla konal krajský informačný deň pre poľnohospodárov.

SAVVŠ rozhodla 21. marca 2024 o tom, že vnútorný systém zabezpečovania kvality na SPU v Nitre a jeho implementácia je v súlade so Štandardmi pre vnútorný systém.