Téma

Študenti krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre praxovali vo vznikajúcej botanickej záhrade v Holandsku.

V aktuálnej publikácii TOP Agro Slovensko 2020/2021 uverejnili slovo rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudie Halászovej - Poľnohospodárstvo – vec verejná. Prinášame ho v plnom znení.

Študent Technickej fakulty SPU v Nitre získal ocenenie Nadácie Claas Stiftung za bakalársku prácu zameranú na poľnohospodársku techniku.

Podpora štátu v oblasti ochrany životného prostredia je zameraná v súčasnosti aj na ochranu významných území Slovenska, ktoré sú ohrozované zmenou klímy alebo ľudskými aktivitami.

V španielskom meste Granada sa 22. - 24. októbra uskutočnilo valné zhromaždenie európskej organizácie Medzinárodnej federácie krajinných architektov. Slovensko na nej zastupoval doc. Attila Tóth, vedúci Ústavu krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre.

Rozhovor

Už v dávnych časoch ľudia používali niektoré kvety ako potravu. Téma jedlých kvetov v prírode a v záhrade je v súčasnosti znovuobjavovaná.

Profesor Radovan Kasarda sa zameriava na problematiku genetických zdrojov a ochrany biodiverzity. V rozhovore nám priblížil, aké sú aktivity jeho tímu, prečo genetické zdroje treba chrániť a či je možné stav biodiverzity merať.

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU so sídlom v Kolíňanoch vedie nový riaditeľ, súčasne konateľ, Ing. mpx. Ján Dzurjanin, absolvent Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU. Aká bude stratégia podniku pod jeho taktovkou?

Absolventi

Peter Scholc je úspešným absolventom Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva  SPU v Nitre. Zaujímalo nás, ako si spomína na študentské obdobie a ako sa mu darí  vzdelanie zúročiť v praxi.

Peter Šútovský, vedúci laboratória Animal Science

Profesor Peter Šutovský a jeho manželka Miriam sú úspešnými absolventmi SPU v Nitre z roku 1989. Životné cesty ich pred 19 rokmi zaviedli do USA.

„Záhradníctvo je neodmysliteľnou súčasťou môjho života, tak ako je trávnik neodmysliteľnou súčasťou každej záhrady,“ hovorí čerstvý absolvent doktorandského štúdia na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov.

Projekty

Medzinárodný projekt Biz4Fun - Let’s have fun with the business start-up, ktorý koordinovala prof. Ing. Zuzana Palková, PhD., z Technickej fakulty SPU v Nitre, vyhodnotila Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu ako príklad dobrej praxe.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech zorganizovali 16. novembra finálne online stretnutie projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs.

SPU v Nitre je spolu s ďalšími siedmimi partnermi súčasťou celoeurópskej projektovej siete SmartAgriHubs, ktorej sa podarilo uspieť so spoločným projektom AgriHub made in CzechoSlovakia.

Pod záštitou EIT Food Hub na SPU v Nitre sa 3. novembra konal online Awareness day s hlavnou témou Inovácie a nové trendy v agropotravinárstve.

Aktuálne

Profesor Marián Brestič a docent Marek Živčák z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre získali prestížne svetové ocenenie Highly Cited Researchers 2021.

Program Erasmus+ je pre SPU v Nitre kľúčovým zastrešením mobilitných aktivít na našej univerzite. Dôkazom o zanietenej realizácii je aj ocenenie, ktoré univerzita v týchto dňoch získala.

Slovensko si 17. novembra pripomína 32. výročie Nežnej revolúcie a štátny sviatok Dňa boja za slobodu a demokraciu. Účastníkmi týchto historických udalostí na vtedajšej VŠP boli mnohí naši pedagógovia, medzi nimi aj Ing. Ján Gažo, PhD..

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová ocenila najúspešnejších študentov zo všetkých šiestich fakúlt, ktorí sa svojimi aktivitami pričinili o šírenie dobrého mena univerzity.