Téma

Vedeli ste, že to isté jedlo vizuálne podávané odlišným spôsobom dokáže vyvolať úplne rozdielne emócie? Doc. Jakub Berčík z Ústavu marketingu, obchodu a sociálnych štúdií Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre v spolupráci s Hotelovou akadémiou Ľudovíta Wintera v Piešťanoch zrealizoval zaujímavý výskum.

Hliva ustricovitá je populárna a využívaná vo svete vďaka jej chuti, vôni, vysokým nutričným hodnotám a kvôli ich liečivým vlastnostiam.

The Artic University of Norway Tromsø (UiT) je najväčšia výskumná a vzdelávacia inštitúcia v severnom Nórsku a šiesta najväčšia univerzita v Nórsku. V polovici marca ju v rámci programu Erasmus+ navštívili pedagógovia z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov - prof. Marta Habánová, doc. Miroslav Habán a Ing. Ján Gažo.

Nanočastice sa čoraz viac využívajú v rôznych oblastiach priemyslu a poľnohospodárstva. Sú súčasťou kozmetických prípravkov, liečiv, hnojív, herbicídov. V súvislosti s ich častejším využívaním sa do popredia dostáva otázka ich bezpečného využitia a dopadov na kvalitu životného prostredia.

So zmenou klímy sa mení aj flóra našej krajiny. Niektoré vzácne druhy rastlín sa stávajú bežnými, čoraz viac sa na našom území šíria nepôvodné druhy rastlín.

Fakultu ekonomiky a manažmentu SPU navštívila 9. marca odborníčka na výživu a spisovateľka PaedDr. Antónia Mačingová, aby v rámci predmetu európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie vystúpila s výberovou prednáškou na tému Zmena stravy je cesta, zmena osobnosti je cieľ.

Na Ústave chovu zvierat FAPZ sa v rámci predmetu poľovníctvo II uskutočnila výberová prednáška PaedDr. Imricha Šubu, PhD., významného odborníka v oblasti poľovníctva.

Obsahuje vyše 3700 vzoriek, medzi nimi aj národných plemien zvierat a hydiny, ktoré už neexistujú.