Téma

Na desiatom ročníku degustácie vín Čermánske červené, ktorý sa konal začiatkom mája v Nitre, sa úspešne prezentoval Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany.

Vedecko-popularizačný portál VEDA NA DOSAH uverejnil pútavý článok autorky Andrey Fedorovičovej. K problematike na aktuálnu tému sa vyjadril aj doc. Róbert Chlebo, z Ústavu chovu zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

Fakulta ekonomiky a manažmentu v spolupráci s miestnym klubom Spoločnosti M. R. Štefánika v Nitre otvorila v pavilóne S putovnú výstavu Milan Rastislav Štefánik – Stopy života.

V priestoroch Mestskej tržnice je od 3. mája umiestnená ekologická inštalácia Green House: Verejný skleník, ktorá má poukazovať na vážnosť klimatickej krízy, s ktorou si dokáže ľudstvo poradiť len spoločnými silami.

Po dnešku, 11. mája, pekné a funkčné trávniky. A v budúcnosti spokojné včely. Poďte si o tom prečítať v článku Ivany Zelizňákovej, komunikačnej manažérky Slovenského plynárenského priemyslu.

Pivonková lúka v Botanickej záhrade SPU v Nitre v týchto dňoch očaruje návštevníkov rôznymi druhmi, pestrými farbami a krásnou vôňou.

Ukrajinskí študenti, odborní zamestnanci SPU v Nitre a ich rodinní príslušníci, ktorým univerzita poskytla dočasné ubytovanie v študentských domovoch, sa zapojili do prác na skrášľovaní areálu univerzity.

Ako chrániť svoje nápady, aké sú naše práva a povinnosti vo vzťahu k ochrane duševného vlastníctva, kde nájdeme informačné zdroje o patentoch a úžitkových vzoroch? Aké sú hlavné rozdiely medzi patentom a úžitkovým vzorom?