Téma

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Univerzitným poradenským a podporným centrom organizuje 23. apríla 2024 Kariérne dni SPU 2024.

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre patrí k špičke medzi slovenskými univerzitami v oblasti medzinárodných vzťahov a je tou správnou voľbou pre všetkých, ktorí chcú v rámci svojho štúdia zozbierať skúsenosti aj v zahraničí.

Profesor Martin Bačkor z Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre si vo februári vyskúšal týždenný pobyt na Maurícijskej univerzite v Réduite.

V rámci predmetu agrárny marketing sa 14. marca na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre konala zaujímavá prednáška na tému lokálnych produktov a riešenia ich odbytu.

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa 20. marca konal Partnership Day. Cieľom tohto každoročného podujatia je vytváranie partnerstiev medzi firmami, fakultou a študentmi so zámerom zvyšovania praktických schopností študentov a absolventov pre ich lepšie uplatnenie na trhu práce.

Študenti aj verejnosť môžu využívať nový expozičný priestor Vivária Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorý sa nachádza v pavilóne P.

Na území Slovenska sa vyskytuje 800 druhov jedlých kvetov, v medicíne sa využíva 150 druhov. Jedlé kvety nie sú výstrelkom modernej gastronómie, historické záznamy svedčia o tom, že ich konzumovali aj naši predkovia.