Téma

Študenti krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre praxovali vo vznikajúcej botanickej záhrade v Holandsku.

V aktuálnej publikácii TOP Agro Slovensko 2020/2021 uverejnili slovo rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudie Halászovej - Poľnohospodárstvo – vec verejná. Prinášame ho v plnom znení.

Študent Technickej fakulty SPU v Nitre získal ocenenie Nadácie Claas Stiftung za bakalársku prácu zameranú na poľnohospodársku techniku.

Podpora štátu v oblasti ochrany životného prostredia je zameraná v súčasnosti aj na ochranu významných území Slovenska, ktoré sú ohrozované zmenou klímy alebo ľudskými aktivitami.

V španielskom meste Granada sa 22. - 24. októbra uskutočnilo valné zhromaždenie európskej organizácie Medzinárodnej federácie krajinných architektov. Slovensko na nej zastupoval doc. Attila Tóth, vedúci Ústavu krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre.

V rámci 18. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa na SPU uskutočnila online Vedecká konferencia doktorandov troch fakúlt - FAPZ,  FBP a FZKI.

Na konci októbra navštívil doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD., z Ústavu chovu zvierat FAPZ, ďalekú Afriku. Cieľom jeho cesty do Etiópie bolo zmapovať možnosti ďalšej spolupráce v oblasti rozvoja včelárstva v tejto krajine.

Ufo, šošovka, diamant. Tak prezývajú nitrianski študenti Aulu maximu SPU v Nitre. Osvetlená na zeleno, počas konferencie OSN o zmene klímy , svojej prezývke nezostala nič dlžná.