Spektrum

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) SPU v Nitre v spolupráci s Občianskym združením Múdry pes pripravila sériu kariérnych workshopov pre študentov stredných škôl v Nitrianskom kraji.

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre sa 27. marca konala výberová prednáška s názvom Ako sa naše samosprávne kraje vyrovnali s novými výzvami? Môžu regióny prispieť k ich lepšiemu fungovaniu?

Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre vypisuje výberové konanie na obsadenie miest na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2024/2025.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre organizuje 13. marca 2024 podujatie s názvom Deň vysokoškoláka, určené študentom 3. ročníkov stredných škôl.

Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že 20. marca 2024 o 11.00 h v posluchárni Z-01 (Tr. A. Hlinku 2, Nitra) prednesie Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD., pedagogická pracovníčka Ústavu výživy a genomiky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre verejnú habilitačnú prednášku na tému Nutričné profylaktické aspekty v prevencii výskytu neinfekčných chorôb u ľudí.

Centrum jazykov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre so smútkom prijalo oznámenie, že 17. februára 2024 nás vo veku 72 rokov navždy opustila kolegyňa a priateľka PhDr. Daniela Lednická.

Členka Rady kvality na SPU v Nitre a zároveň bývalá pedagogička Fakulty ekonomiky a manažmentu Mária Kadlečíková je nominovaná na ocenenie Slovenka roka 2024 v kategórii „Charita“. Docentka Kadlečíková je zároveň prezidentkou občianskeho združenia Homo Nitriensis.

Vo Vydavateľstve SPU v Nitre vyšla koncom minulého roka publikácia Zakladanie a ošetrovanie trávnikov.