Spektrum

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom prijala správu, že 13. júla 2024 nás vo veku 80 rokov navždy opustila Ing. Danka Jela Petrášová, významná osobnosť slovenského knihovníctva, riaditeľka Slovenskej poľnohospodárskej knižnice SPU v Nitre v rokoch 1980 - 2000.

Vo veku 92 rokov zomrel 2. júla 2024 profesor Ivan Hričovský, ktorý bol spoluzakladateľom Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

V škótskom Aberdeene sa 15 . -17. mája 2024 uskutočnila prestížna vedecká konferencia Measuring Behaviour 2024, na ktorej sa zúčastnili aj zamestnanci Ústavu chovu zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU.

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre nedávno vyšla publikácia profesora Jána Nováka s názvom Z histórie imatrikulácií v Nitre.

Stretnutia spolužiakov po rokoch sa zväčša tešia veľkej obľube a nie je tomu inak ani u nás – krajinných inžinierov, ktorí sme ukončili štúdium na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v roku 2001.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom prijala správu, že 4. mája 2024 nás navždy opustil doc. ing. Michal Vicen, PhD., bývalý dlhoročný pedagóg na Fakulte ekonomiky a manažmentu.

Študenti predmetu liečivé rastliny absolvovali zaujímavú výberovú prednášku na tému „Možnosti podpory pri pestovaní a produkcii minoritných plodín a s tým súvisiacich činností".

Folklórny súbor (FS) Zobor zorganizoval 22. apríla v spoločenskej sále Študentského domova Mladosť Deň otvorených dverí.