Spektrum

Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že dňa 25. októbra 2023 o 9,00 h v posluchárni A - 01 SPU prednesie Ing. Jaroslav Andreji, PhD., pedagogický pracovník Ústavu chovu zvierat FAPZ, verejnú habilitačnú prednášku na tému Umelý výter komerčne chovaných druhov rýb a  o 11.00 h v zasadačke ÚCHZ (pavilón Z, 1.poschodie, miestnosť č. 15) sa uskutoční obhajoba jeho habilitačnej práce na tému Kontaminácia rýb vybranými toxickými kovmi v pozdĺžnom profile rieky Nitra.

Stretnutie absolventiek a absolventov po 60-tich rokoch od ukončenia štúdia na Agronomickej fakulte VŠP v Nitre bolo pre nás veľkou príležitosťou sa vidieť a porozprávať.

Folklórny súbor ZOBOR vás pozýva do vynikajúcej partie tanečníkov, spevákov a hudobníkov!

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom prijala správu o úmrtí Pavla Gašparíka, špičkového preparátora, poľovníka  a milovníka prírody, dlhoročného pracovníka Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.

V rámci projektu Rozvoj botanickej záhrady sa tridsať dobrovoľníkov podieľalo na dobudovaní priestoru Ukážkovej permakultúrnej záhrady v Botanickej záhrade (BZ) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom prijala správu o úmrtí prof. Ing. Jozefa Bajlu, PhD., bývalého dlhoročného pedagóga, prorektora vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre a vedúceho Katedry konštruovania strojov Mechanizačnej fakulty.

Združenie EUNIS Slovensko (EUNIS-SK), ktorého členom je aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, oslávilo svoje 25. narodeniny. Jubileum si pripomenuli účastníci konferencie UNINFOS, ktorá sa tento raz uskutočnila na Prešovskej univerzite. Súčasťou osláv bolo aj odovzdávanie ocenení súčasným aj bývalým členom združenia.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom prijala správu o úmrtí vedca a pedagóga v oblasti ochrany, tvorby a ekonomiky životného prostredia,
publicistu a scenáristu prof.h.c. prof. Ing. Ondreja Hronca, DrSc.