Spektrum

Významného životného jubilea sa v týchto dňoch dožíva slovenská pedagogická ,vedecká a spoločenská osobnosť našej alma mater  prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.

Profesor Jaroslav Kováčik sa narodil spolu s našou alma mater Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou. Obidvaja majú čo bilancovať.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre 6. mája pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.) zorganizovala akciu - čistenie Klátovského ramena od odpadu.

Na Akademických majstrovstvách Slovenska v atletike, ktoré sa uskutočnili 8. mája 2022 na atletickom štadióne Mladá garda v Bratislave, reprezentovala našu univerzitu Kristína Haršányová, študentka tretieho ročníka Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.

Fakulta  biotechnológie a potravinárstva s hlbokým zármutkom oznamuje, že 5. mája 2022 nás vo veku 73 rokov navždy opustila Alena Šillerová, bývalá dlhoročná spolupracovníčka.

Predsedníčka Vedeckej rady Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre oznamuje, že 24. mája 2022 o 8.30 h v posluchárni S-01 na prízemí pavilónu „S“ FEM SPU v Nitre prednesie Ing. Katarína Melichová, PhD., odborná asistentka na Ústave regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre, habilitačnú prednášku na tému Vývoj teoretických prístupov k regionálnemu rozvoju a ich priemet do regionálnych politík a bude obhajovať habilitačnú prácu Inštitúcie a rozvoj – vybrané aspekty inštitucionálneho prostredia ako faktora regionálneho a miestneho rozvoja. Link pre online prenos: shorturl.at/cxzLU

Vnútorné prostredie v automobiloch, prvky výbavy a ich hodnotenie je názov modernej učebnice autorov – doc. Ivana Vitázka, prof. Zdenka Tkáča a doc. Radoslava Majdana z Technickej fakulty SPU v Nitre.

Ako postupovať? Ak ste zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (zamestnancom SPU ho vystaví útvar mzdovej učtárne) a vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.