Spektrum

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Centrom Slniečko, n.o. organizuje od 15. do 22. decembra 2021 zbierku vecí pre deti a ženy, dočasne ubytované v zariadeniach krízovej intervencie.

Centrum jazykov SPU v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 1. 12. 2021 nás vo veku 82 rokov navždy opustila bývalá kolegyňa PhDr. Anna Koribaničová.

Významného životného jubilea – 90. rokov sa v týchto dňoch dožíva doc. PhDr. Michal Rohaľ, DrSc.

Vo Vydavateľstve SPU v Nitre vyšla v uplynulých dňoch publikácia s uvedeným názvom trojice autorov – Ing. Maroša Valacha, PhD., Ing. Moniky Bumbalovej, PhD., a Ing. Michala Cifraniča, PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom prijala správu, že 18. novembra 2021 vo veku 77 rokov navždy odišiel prof. Ing. Jozef Balla, CSc., bývalý dlhoročný pedagóg na Technickej fakulte a akademický funkcionár VŠP v Nitre.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a očkovacím centrom Biont zabezpečila tretie očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou. Uskutoční sa 7. decembra v ŠD A. Bernoláka.

Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU v Nitre vás pozýva na seminár Škola otvorená študentom so špecifickými potrebami, ktorý sa uskutoční online 3. decembra 2021 od 9.00 h pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným znevýhodnením.

Ústav ekonomiky a manažmentu FEM SPU v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 21. októbra 2021 nás vo veku nedožitých 74 rokov navždy opustil emeritný spolupracovník doc. Ing.  Jaroslav Gajdoš, PhD.