Rozhovor

Jedným z bodov Memoranda o spolupráci medzi SPU v Nitre a OECD, ktoré začiatkom októbra minulého roka v Paríži podpísali predstavitelia oboch inštitúcií, bolo vytvorenie podmienok pre krátkodobé stáže študentov na odborných direktoriátoch OECD. Prvým OECD stážistom z našej univerzity bol Ľubomír Harenčár, študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov, ktorý strávil dva mesiace v centrále OECD v Paríži.

Jedným z laureátov už tradičnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska, ktorá sa konala v decembri minulého roka, bol aj Ing. Peter Šedík, PhD., z Fakulty ekonomiky manažmentu SPU v Nitre, ktorý zvíťazil v kategórii Ekonómia.

Zobor nie je len názov vrchu nad Nitrou, ale aj folklórneho súboru, ktorý združuje študentov oboch nitrianskych univerzít. Rozprávali sme sa s umeleckým vedúcim FS Zobor Ing. Ondrejom Debrecénim, ml.

V decembri minulého roka sa konala už tradičná súťaž Študentská osobnosť Slovenska. Jej hlavnou myšlienkou je, že aj v našej krajine je mnoho talentovaných mladých ľudí, ktorí majú potenciál a zaslúžia si našu pozornosť.

V prvom ročníku súťaže ESET Science Award, ktorá skladá poctu mimoriadnym osobnostiam slovenskej vedy, bol medzi piatimi finalistami v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy aj prof. Ing. Marián Brestič, PhD., z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. V ankete čitateľov denníka SME získal cenu verejnosti, ktorú si prevzal 18. októbra na galavečere v bratislavskej Redute. V rozhovore nám priblížil svoj pohľad na súťaž, na popularizáciu a špecifiká slovenskej vedy.