Rozhovor

Už v dávnych časoch ľudia používali niektoré kvety ako potravu. Téma jedlých kvetov v prírode a v záhrade je v súčasnosti znovuobjavovaná.

Profesor Radovan Kasarda sa zameriava na problematiku genetických zdrojov a ochrany biodiverzity. V rozhovore nám priblížil, aké sú aktivity jeho tímu, prečo genetické zdroje treba chrániť a či je možné stav biodiverzity merať.

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU so sídlom v Kolíňanoch vedie nový riaditeľ, súčasne konateľ, Ing. mpx. Ján Dzurjanin, absolvent Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU. Aká bude stratégia podniku pod jeho taktovkou?

Jedným z najlepších študentov vysokých škôl za uplynulý rok je Ing. Miroslav Čibik, PhD., čerstvý absolvent FZKI SPU v Nitre, ktorý sa stal laureátom súťaže Študentská osobnosť Slovenska v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo.

prof. Pavel Hrubík

Významné životné jubileum, 80 rokov, oslávil 16. marca prof. Pavel Hrubík. V rozhovore si jubilant zaspomínal na svoje študentské časy, začiatky svojej profesionálnej činnosti, ako aj na pôsobenie na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, kde študentom sedemnásť rokov odovzdával svoje znalosti dendrológie.


Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  mali  počas leta príležitosť prihlásiť sa na Dairy Camp, päťdňovú stáž na jednej z najmodernejších fariem dojníc v strednej Európe. Oslovili sme jednu z účastníčok, Stanislavu Drotárovú, študentku FAPZ.

Jedným z laureátov už tradičnej súťaže Študentská osobnosť roka, ktorá sa konala v decembri minulého roka, bol aj Ing. Patrik Kósa, z Technickej fakulty SPU v Nitre, ktorý zvíťazil v kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika.