Rozhovor

Študentka Technickej fakulty Lea Hakszer, medailistka zo svetových pohárov, majstrovstiev Slovenska a Maďarska vo voltížnom jazdení, sa tomuto krásnemu športu venuje už sedem rokov.

Basketbalový klub –  BKM SPU Nitra – si pripomína 70 rokov svojho vzniku. O jeho formovaní, míľnikoch, pádoch i vzostupoch sme hovorili s trénerom PaedDr. Ľubomírom Urbanom.