Rozhovor

Slovenská poľnohospodárska univerzitu v Nitre pripravuje v novom akademickom roku mnohé významné projekty a investície, otvorí napríklad nové Envirocentrum a dobuduje Kreatívne centrum.

Prezidentom basketbalového klubu BK Slávia SPU Nitra je Pavol Findura, pedagóg – profesor pôsobiaci na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite.

SPU vysiela verejnosti signál, že jej záleží aj na športe. Hlavným oporným bodom účasti nitrianskych basketbalistov v extralige je dominantná podpora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, na čom má najväčšiu zásluhu rektorka Klaudia Halászová.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre úspešne zorganizovala šesť ročníkov intenzívnej mesačnej letnej školy Viva La Science pre vysokoškolských študentov biológie a biotechnológií. Budúci rok pripraví v rámci nového projektu letnú školu pre stredoškolákov.

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie má okrem ekologických prínosov vplyv aj na znižovanie závislosti jednotlivých štátov na dovoze energie a palív zo zahraničia. V súčasnosti je táto téma v členských krajinách Európskej únie osobitne aktuálna.

Časopis Slovenský CHOV priniesol v uplynulých dňoch zaujímavý rozhovor redaktora Mariána Dukesa s dekanom FAPZ, garantom ŠP hipológia a predsedom Zväzu chovateľov koní na Slovensku profesorom Markom Halom.

Fitneska a kulturistka Katarína Sádecká, študentka FAPZ v programe výživa ľudí, sa tomuto športu začala intenzívne venovať počas lockdownu. Na medzinárodnej súťaži získala vlani 2. miesto v kategórii Wellness Fitness.