Rozhovor

Technická fakulta SPU v Nitre patrí k najlepším technickým fakultám na Slovensku. O tom, aké aktuálne výskumné témy v súčasnosti riešia na fakulte, sme hovorili s prodekankou docentkou Vlastou Vozárovou.

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová hovorí v rozhovore o tom, akými zmenami prešla SPU v posledných rokoch, ale aj o aktuálnych projektoch a plánoch univerzity na ďalšie obdobie.

Obezita je nazývaná epidémiou 21. storočia. Je závažným metabolickým ochorením, pre ktoré typické zvýšené ukladanie telesného tuku v rôznych častiach tela.

Prinášame vám videorozhovor s riaditeľom Centra univerzitného športu PaedDr. Ľubomírom Urbanom, ktorý je zároveň hlavným trénerom extraligového basketbalového klubu Slávia SPU Nitra.

Plesne sú súčasťou nášho životného prostredia. O tom, že „nespia“ ani pri nízkych teplotách a zaplesnivené potraviny predstavujú problém pre zdravie človeka, sme hovorili s mikrobiologičkou profesorkou Danou Tančinovou z Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Titul Študentská osobnosť Slovenska za rok 2022/2023 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo si v 19. ročníku národnej súťaže odniesla Alžbeta Demianová.

Jedným z najlepších študentov vysokých škôl za uplynulý rok je inžinier Peter Watter, doktorand na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Slovenská poľnohospodárska univerzitu v Nitre pripravuje v novom akademickom roku mnohé významné projekty a investície, otvorí napríklad nové Envirocentrum a dobuduje Kreatívne centrum.