Rozhovor

Plesne sú súčasťou nášho životného prostredia. O tom, že „nespia“ ani pri nízkych teplotách a zaplesnivené potraviny predstavujú problém pre zdravie človeka, sme hovorili s mikrobiologičkou profesorkou Danou Tančinovou z Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Titul Študentská osobnosť Slovenska za rok 2022/2023 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo si v 19. ročníku národnej súťaže odniesla Alžbeta Demianová.

Jedným z najlepších študentov vysokých škôl za uplynulý rok je inžinier Peter Watter, doktorand na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Slovenská poľnohospodárska univerzitu v Nitre pripravuje v novom akademickom roku mnohé významné projekty a investície, otvorí napríklad nové Envirocentrum a dobuduje Kreatívne centrum.

Prezidentom basketbalového klubu BK Slávia SPU Nitra je Pavol Findura, pedagóg – profesor pôsobiaci na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite.

SPU vysiela verejnosti signál, že jej záleží aj na športe. Hlavným oporným bodom účasti nitrianskych basketbalistov v extralige je dominantná podpora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, na čom má najväčšiu zásluhu rektorka Klaudia Halászová.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre úspešne zorganizovala šesť ročníkov intenzívnej mesačnej letnej školy Viva La Science pre vysokoškolských študentov biológie a biotechnológií. Budúci rok pripraví v rámci nového projektu letnú školu pre stredoškolákov.

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie má okrem ekologických prínosov vplyv aj na znižovanie závislosti jednotlivých štátov na dovoze energie a palív zo zahraničia. V súčasnosti je táto téma v členských krajinách Európskej únie osobitne aktuálna.