Projekty

SPU bude opäť realizovať EIT Food projekt, do ktorého zapojí seniorov

Projekt zapája cieľovú skupinu spotrebiteľov do predkonkurenčných fyzických, príp. online stretnutí zameraných na spoločné tvorenie, ktoré sú časovo obmedzené a zamerané na vývoj nových konceptov výrobkov.

Projekt 3TforUni

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa stala partnerkou projektu Posilnenie infraštruktúry prenosu technológií pre tematické univerzity a infraštruktúru inovácií - 3TforUni, ktorý sa začal realizovať v decembri 2020.

Nové informácie týkajúce sa aktuálnej situácie spojenej s s ochorením COVID-19 a vzťahu k reprodukčným ukazovateľom prináša štúdia publikovaná v časopise Open Biology (Royal Society, London; IF 4.931; Q1). Jedným z autorov je prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti FAPZ SPU v Nitre inicioval v rámci v rámci medzinárodnej siete AgroBioNet edukačný medzinárodný projekt SaveBees - Zachráňme ohrozené včely a opeľovače pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života.