Projekty

SPU v Nitre je súčasťou projektu V4 Green Universities, spájajúcom  univerzity vo vyšehradskom priestore, ktoré aktívne pracujú na "zelených" riešeniach.

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa 16. októbra zapojila do iniciatívy #ErasmusDays a prostredníctvom projektu Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii pripravila online stretnutie s názvom Čo dokáže aroma marketing?  

Rok 2020 môže Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre považovať za jeden z najúspešnejších v rámci svojej projektovej činnosti. Zúročila skúsenosti z oblasti zahraničnej spolupráce a realizácie projektov a vytvorila medzinárodné konzorciá, ktoré pripravili viaceré zaujímavé projektové zámery.

V rámci projektu POWER4BIO sa 23. a 24. septembra 2020 sa vuskutočnila online návšteva nitrianskeho regiónu. Podujatie poskytlo účastníkom príležitosť na výmenu poznatkov, priestor pre dialóg a predstavilo stav a rozvoj biohospodárstva na Slovensku a v nitrianskom regióne.