Projekty

Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre riešia medzinárodný projekt pod názvom Pandémia COVID-19 „otvára príležitosť“ pre prechod k novej a integrujúcejšej internacionalizácii prostredníctvom virtuálnej mobility – COVIMO.

SUSCOF: O udržateľnom prístupe k potravinám

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre prezentovali 22. júna výsledky výskumu v oblasti udržateľnej spotreby potravín, ktorý sa uskutočnil na Slovensku ale aj v zahraničí.  Popularizačné podujatie v rámci projektu SUSCOF, určené odbornej i laickej verejnosti, sa stretlo s pozitívnou odozvou.

SPU realizuje projekt pre zefektívnenie pestovateľského a šľachtiteľského procesu zeleniny

SPU v Nitre realizuje od 1. februára projekt s názvom Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny.

EIT Food RIS Fellowships online workshop

V rámci EIT Food Hub-u na Slovensku sa pod záštitou Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre 27. mája uskutočnil online workshop EIT Food RIS Fellowships pre budúcich stážistov v spoločnostiach zameraných na agrosektor a potravinový systém.

Na SPU v Nitre sa opäť začal projekt EIT Food RIS Consumer Engagement Labs – Zapojenie konzumentov do vývoja nového produktu, ako aktivita implementovaná EIT Food, jednou z najväčších a najefektívnejších iniciatív týkajúcich sa potravín na celom svete.

Medzinárodný manažment a podnikanie v multikulturálnom prostredí

Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí, bol názov medzinárodnej vedeckej online konferencie, ktorá sa konala 5. mája.

SPU v Nitre, ako partner projektu Interreg Europe BIOREGIO, zorganizovala 11. mája, pod vedením prof. Eleonóry Marišovej z Katedry práva FEŠRR, medzinárodné stretnutie s názvom BIOREGIO High-level dissemination event in Slovakia.