Projekty

Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa 11. novembra konalo projektové stretnutie.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech zorganizovali 16. novembra finálne online stretnutie projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs.

SPU v Nitre je spolu s ďalšími siedmimi partnermi súčasťou celoeurópskej projektovej siete SmartAgriHubs, ktorej sa podarilo uspieť so spoločným projektom AgriHub made in CzechoSlovakia.

Pod záštitou EIT Food Hub na SPU v Nitre sa 3. novembra konal online Awareness day s hlavnou témou Inovácie a nové trendy v agropotravinárstve.

Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa  14. a 15. októbra pod záštitou ministra pôdohospodárstva SR uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia AGASI 2021  - „Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie”, venovaná sociálnemu poľnohospodárstvu.

SPU v Nitre spolupráci s Národnou Botanickou záhradou M. M. Gryschka pri Národnej akadémií vied Ukrajiny v Kyjeve pripravila 3. novembra medzinárodnú konferenciu Agrobiodiverzita pre zlepšenie výživy, zdravia, kvality života a duchovného rozvoja človeka.

V rámci projektu grantovej schémy APVV, ktorý implementuje Fakulta biotechnológie potravín a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech, sa 3. -5. novembra uskutočnilo druhé projektové stretnutie.