Projekty

V rámci projektu grantovej schémy APVV, ktorý implementuje Fakulta biotechnológie potravín a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech, sa 3. -5. novembra uskutočnilo druhé projektové stretnutie.

V rámci projektu KEGA Medzinárodné etablovanie doktorandského študijného programu v oblasti biotechnológie a potravinárstva (MeD-BioFood) pod gesciou prof. Adriany Kolesárovej, sa 28. októbra konal medzinárodný online workshop pre doktorandov.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s VC AgroBioTech usporiadala 21. októbra online workshop GROW ako súčasť projektu EIT Food RIS: „Growing Consciousness“ – Rastúce povedomie.

Od mája tohto roku, začala v Európskej únii fungovať nová generácia siete EUROPE DIRECT. Informačné centrum EUROPE DIRECT Nitra opätovne získalo dôveru od Európskej komisie, pri udeľovaní grantov pre informačné centrá EUROPE DIRECT a môže zastávať funkciu európskeho informačného centra v tomto regióne  až do konca roku 2025. Nadviaže tak na  predošlé pôsobenie, ktoré sa datuje nepretržite od roku 2009. Na Slovensku v súčasnosti funguje dvanásť centier EUROPE DIRECT, ktoré pôsobia v desiatich mestách.

Ukončenie nezmyselného a nezodpovedného plytvania potravinami je nevyhnutnosťou vo svete, kde počet ľudí trpiacich hladom za posledné roky postupne narastá a pritom denne vyhadzujeme tony jedla.

Pod záštitou Riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a lesníctvo v Eskisehire v Turecku sa 20.  – 24. septembra konalo medzinárodné stretnutie k projektu Investigation of Traditional Cheese Production Technology and Standards in the Light of European Union – BestCHEESE, v rámaci programu Erasmus+.

Spracovanie potravinového odpadu a jeho premena na vysoko výživné krmivo pre hospodárske zvieratá prostredníctvom biologickej aktivity lariev muchy čiernej je inovatívny projekt Jaroslava Michalka,  s ktorým uspel v Demo Days súťaže EIT Jumpstarter 2021.