Projekty

Zo stretnutia v rámci projektu Investigation of Traditional Cheese Production Technology and Standards in the Light of European Union – BestCHEESE.

V uplynulých dňoch bol ukončený významný dlhoročný projekt zameraný na riešenie problematiky pôdneho sucha.

SPU v Nitre rozvíja aktivity na podporu mladých talentov, podnikania a inovácií v oblasti potravinového systému vo všetkých fázach zakladania firiem.

SPU v Nitre ako jediná univerzita na Slovensku koordinuje alianciu európskych univerzít, ktorej cieľom je vytvoriť spoločnú modernú nadnárodnú univerzitu poskytujúcu inovatívne vzdelávanie na všetkých stupňoch štúdia.

Študenti Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre Bc. Gabriela Bírová, Bc. Romana Búriová, Bc. Matej Čereš, DiS. a Bc. Kristína Tibenská vypracovali ambiciózny projekt s názvom SAŽP na Zelenej univerzite v Nitre.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva rieši medzinárodný projekt Erasmus + KA2 strategické partnerstvá s názvom Pandémia COVID-19 ako „príležitosť“ na prechod k novej a inkluzívnejšej internacionalizácii prostredníctvom virtuálnej mobility.

Posilňovanie obehového biohospodárstva spolu s malými a strednými podnikmi na prekonanie dopadov pandémie COVID. Taký bol názov online workshopu, ktorý sa uskutočnil koncom januára v rámci projektu BIOREGIO.

Medzinárodný projekt Biz4Fun - Let’s have fun with the business start-up, ktorý koordinovala prof. Ing. Zuzana Palková, PhD., z Technickej fakulty SPU v Nitre, vyhodnotila Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu ako príklad dobrej praxe.