Projekty

Ako vyzerá správna porcia? Existuje ideálna hmotnosť? Čo je funkciou jedla alebo aké potraviny je zakázané konzumovať?

Na pôde University of Agribusiness and Rural Development v Plovdive v Bulharsku sa 9. mája – 6. júna konala Letná škola 2022: Zabezpečovanie kvality verejných služieb v trvalo udržateľnom regionálnom rozvoji.

V rámci projektu Erasmus+ svet sa od 26. mája do 2. júna uskutočnila mobilita doc. Mareka Kolenčíka z Ústavu agronomických vied FAPZ SPU v Nitre na univerzite Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies Nuzvid, Andhra Pradesh v Indii.

Odborníci Technickej fakulty SPU v Nitre participujú na tvorbe stredoškolskej učebnice pre agromechatronikov.

Na Ústave ekonomiky a manažmentu Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa 12. apríla konalo stretnutie poľnohospodárskych poradcov v rámci projektu RAMONES-PL.  

Zo stretnutia v rámci projektu Investigation of Traditional Cheese Production Technology and Standards in the Light of European Union – BestCHEESE.

V uplynulých dňoch bol ukončený významný dlhoročný projekt zameraný na riešenie problematiky pôdneho sucha.