Projekty

Český časopis Bazén & Sauna, ktorý prináša technologické novinky v oblasti technológie bazénov, solárií, vodoliečebných zariadení a pod., v aktuálnom čísle priniesol článok Bazén SPU bude otvorený na jeseň. Článok prinášame v plnom znení. Zdroj: www.bazen-sauna.cz

 

Výmena skúsenosti, posilňovanie vzájomných väzieb a spolupráce v oblasti transferu technológií a duševného vlastníctva bolo cieľom podujatia TT Connections, ktoré sa konalo 5. septembra na pôde centra Hidepark Nitra.

Traja odborníci Fakulty biotechnológie a potravinárstva (FBP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre absolvovali v júli týždennú Erasmus mobilitu na Biotechnickej fakulte Univerzity Montenegro v Podgorici, hlavnom meste Čiernej Hory.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre získala finančné zdroje na pokračovanie aktivít vo svojej aliancii INVEST (INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance).

Úvodným kick off meetingom v Technologickom inovačnom centre v Zlíne odštartoval 19. júna EIT HEI projekt DETECT!, ktorý si kladie za cieľ zvýšiť podnikateľské zručnosti študentov z vysokých škôl v deep tech odvetviach. Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre.

V Bruseli sa 26. mája konalo medzinárodné sympózium Podpora regionálnej udržateľnosti: Uvoľnenie potenciálu európskeho vzdelávania, výskumu a inovácií prostredníctvom Aliancie Európskych univerzít INVEST.

Na Ústave ekonomiky a manažmentu Fakulty ekonomiky a manažmentu (FEM) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre úspešne ukončili projekt RAMONES-PL.