Projekty

Projekt SPU v Nitre s názvom „Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí“ sa zaradil medzi úspešné projekty, ktoré získali finančnú podporu z Plánu obnovy a odolnosti SR.

V decembri 2023 ukončil svoju prvú fázu projekt DETECT!, ktorý si kladie za cieľ zvýšiť podnikateľské zručnosti študentov vysokých škôl v deep tech odvetviach.

V SuPerUni CoWork centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 24. januára uskutočnil brainstormingový workshop interdisciplinárneho projektového tímu SPU v Nitre, ktorý je súčasťou konzorcia riešeného výskumného projektu Horizon Europe s akronymom Europe-LAND.

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre vzdeláva učiteľov z Technologickej univerzity v Tadžikistane a Chudžandského polytechnického inštitútu Tadžickej technickej univerzity.

Výskumníci z Potravinového inkubátora Výskumného centra AgroBioTech pripravili koncom uplynulého roka prvú kolekciu reprezentačných výrobkov.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre bola jedným z piatich partnerov päťročného projektu zameraného na výskum obezity, ktorý priniesol zaujímavé výsledky.

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre sa od roku 2019 implementujú aktivity EIT Food Hub.

Konzorcium troch fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre získalo od Európskej komisie grant na riešenie aktivít projektu v rámci programu Jean Monnet – Centrum Excelentnosti.