Projekty

Výskumný a inovatívny projekt Horizontu 2020 v skratke známy ako PoliRural (Politiky pre vidiek), koordinovaný Českou zemědelskou univerzitou v Prahe, zavŕšil svoju štvorročnú púť.

Vŕby patria k vitálnym a húževnatým rastlinám, tradične sa orezávajú každú jar. Keď sa to však dlhodobo zanedbá, prerastajú na vysoké stromy, ktoré dosahujú veľkosť aj vyše dvadsať metrov.

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre participuje ako expert z Európskej únie v novom projekte Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v sektore odborného vzdelávania a prípravy (OVP) s názvom AgroTechnology VET Centres to Network and Train Future Farmers in Jordan and Palestine (AgroTec), č. 101092160.

Technická fakulta SPU v Nitre je zapojená do nového výskumného projektu Inovatívne nástroje a metódy pre hodnotenie tvorby a podporu monitorovania a implementácie efektívnych Strategických plánov SPP.

V projekte, ktorý koordinuje Česká zemědelská univerzita v Prahe, je zapojených deväť univerzít strednej a východnej Európy CASEE konzorcia vrátane SPU v Nitre.

Tím pracovníkov Ústavu rastlinných a environmentálnych vied pri FAPZ SPU v Nitre pod koordináciou doc. Ing. Jána Brindzu, CSc., začal už v roku 2021 aktívne rokovania o potenciálnej spolupráci so zástupcami Štátnej univerzity vo Fergane v Republike Uzbekistan.

Vo VC ABT sa 13. decembra uskutočnilo pracovné stretnutie riešiteľov projektu prihraničnej spolupráce zdieľaných laboratórií.