Zo stretnutia prvých študentov Danube AgriFood Master

napísal

Vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre sa 9. - 11. marca konalo stretnutie študentov prvého  ročníka magisterského stupňa štúdia Danube AgriFood Master a zástupcov konzorcia CASEE siedmich univerzít so zameraním na nový spoločný študijný program v oblasti trvalo udržateľného poľnohospodárstva, výroby potravín a technológie potravín - Danube AgriFood Master (DAFM).

O čom je DAFM program?

Dvojročný medzinárodný magisterský program DAFM sa realizuje v rámci projektu Erasmus Mundus Joint Master. Vyučuje sa výlučne v anglickom jazyku, na SPU v Nitre sa realizuje na Fakulte biotechnológie a potravinárstva.

Prvý rok štúdia študent absolvuje na Českej zemědelskej univerzite v Prahe lebo Maďarskej univerzite poľnohospodárskych a prírodných vied v Gödöllő. Druhý ročník prebieha na jednej z piatich partnerských univerzít – v BOKU vo Viedni, Rakúsko, UNS v Novom Sade, Srbsko, UNIZG v Záhrebe, Chorvátsko, BUASVMT v Timisoari, Rumunsko a SPU v Nitre.

SPU sa do konzorcia podarilo vstúpiť ako plnohodnotný partner, čo je veľkým prínosom z pohľadu vzdelávania, výskumu a praxe.

Uvedený študijný program je jedinečný svojím multidisciplinárnym zameraním, umožňuje pochopiť výzvy ďalšieho rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva. Študentom z celého sveta poskytne príležitosť zlepšiť si vedomosti a rozšíriť svoje zručnosti s ohľadom na interkultúrne a sociálne aspekty, antropickú krajinu a prírodné zdroje udržateľnosti v poľnohospodárstve a potravinárstve v dunajskom regióne.

Hlavným obsahom magisterského štúdia je trvalo udržateľný rozvoj, potravinová bezpečnosť, technológia a kvalita, udržateľná produkcia potravín, biotechnológia a trvalo udržateľná energia.

Podunajský región využíva ako modelový región pre ostatné pobrežné oblasti po celom svete.

Z programu stretnutia

Na stretnutí na SPU v Nitre sa zúčastnilo 10 pedagógov z participujúcich univerzít a 20 študentov prvého ročníka DAFM z rôznych krajín (Sýria, Nepál, Srí Lanka, Ghana, Filipíny, Nigéria, Pakistan, Keňa a i.).

V rámci programu prvého dňa pedagógovia vo Výskumnom centre ABT rokovali o výbere študentov na ďalší akademický rok štúdia, z celkového počtu takmer 1300 uchádzačov vybrali 12 najlepších. Následne si účastníci stretnutia prezreli vybrané laboratória VC ABT, zamerané na potravinárske technológie. V Podcastovom štúdiu prebiehala aj propagácia DAFM.

Program druhého dňa bol zameraný na odbornú časť - exkurziu do potravinárskeho podniku Milsy a.s., Bánovce nad Bebravou, kde sa účastníci oboznámili s technológiu výroby syrov, jogurtov a mliečnych nátierok, a kultúrnu časť – prehliadku Nitrianskeho hradu a oboznámenie sa s históriou mesta.

 

Ísť späť