Zimnú školu INVEST 2023 ukončili študenti prezentáciou tímovej práce

napísal

Študenti zimnej školy INVEST prezentovali 16. októbra výstupy svojej finálnej tímovej práce zameranej na tému zimnej školy „Nature inclusive agriculture“ (Poľnohospodárstvo zohľadňujúce prírodu). Poznatky, informácie a podnety aktivít pre jej vypracovanie získavali v rámci zimnej školy počas predchádzajúcich dní. Ich projekty sa zameriavali na udržateľné poľnohospodárstvo založené na odolných potravinách a ekosystéme. Konkretizovali tiež návrhy pre farmárov, ktorí uvažujú o takomto prístupe k farmárčeniu.

Študenti odovzdali vypracovaný "Learning Diary", ktorý bude po zhodnotení tvoriť súčasť výsledku ich celkového hodnotenia. Okrem toho sa do hodnotenia započítava aj prvotné odprezentovanie ich krajiny a príkladov zameraných na tému zimnej školy, ako aj finálna prezentácia tímovej úlohy. Za aktívnu účasť na zimnej škole INVEST dostali študenti diplomy. Po splnení všetkých potrebných kritérií a celkovom ohodnotení získajú päť kreditov ECTS.

Ísť späť