Zimná škola Animal Biotechnology uvítala hostí z deviatich krajín

napísal

Vo Výskumnom centre AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 1. februára konal ôsmy ročník Zimnej školy Animal Biotechnology 2024. Zameraná bola na problematiku biotechnológie v živočíšnej produkcii a biodiverzity. Prednášky boli rozdelené do štyroch sekcií. V plenárnej sekcii odznelo šesť prednášok zameraných na ochranu biodiverzity so zreteľom na národné plemená v Maďarsku, Poľsku, v Česku, Lotyšsku a na Slovensku. V druhej sekcii odznelo šesť prednášok na tému ochrany živočíšnych genetických zdrojov v podmienkach „Ex situ in vitro“. Tretia sekcia sa venovala problematike „In situ a Ex situ in vivo“ a priniesla päť prednášok. Posledná sekcia poskytla možnosť pre doktorandov prezentovať parciálne výsledky svojho štúdia, priblížil garant podujatia profesor Peter Chrenek.

Na podujatie bolo zaregistrovaných 88 účastníkov. Okrem domácich prednášajúcich z piatich slovenských inštitúcií a univerzít prezentovali aktuálny stav v rámci uvedenej problematiky aj hostia z Česka, Poľska, Maďarska, Srbska, Lotyšska, Talianska, Francúzska a Španielska.

Konferenciu organizovala Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Výskumné centrum AgroBioTech v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom – Výskumným ústavom živočíšnej výroby Nitra. Na otvorení sa zúčastnil aj dekan FBP Norbert Lukáč, riaditeľka AgroBioTechu Lucia Gabríny a riaditeľ VÚŽV – NPPC Miroslav Záhradník.

Deviaty ročník zimnej školy je naplánovaný na 6. február 2025.

Ísť späť