Lukáš Berta, majiteľ rodinného Vinárstva Berta

napísal

Pán inžinier, ste úspešným absolventom SPU v Nitre. Ako si spomínate na študentské obdobie, na svoju alma mater? Aký odbor, respektíve študijný program, ste vyštudovali?

Hovorí sa, že študentské časy sú tie najkrajšie a v mojom prípade to platí dvojnásobne. Mal som obrovské šťastie na skvelých spolužiakov, ale aj pedagógov. Takže aj moje spomienky na štúdium na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sú skvelé. Bonusom bolo, že záhradníctvo, ktoré som študoval, ma nielen bavilo, ale bolo mojou vášňou.

Splnilo vysokoškolské štúdium vaše očakávania?

Do Nitry som prichádzal už pomerne dobre „podkutý“. Stredoškolské štúdium na „Vinárke“ v Modre ma pripravilo nielen v odbore vinohradníctva, ale nadobudol som vedomosti aj z botaniky, chémie, ekonomiky. Počas štúdia v Modre som absolvoval ročnú odbornú prax v USA, takže moje odborné poznatky, ale aj praktické skúsenosti boli skutočne kvalitné. Štúdium na vysokej škole som pokladal za akúsi povinnú jazdu. Moje očakávania však boli výrazným spôsobom prekonané samotným štúdiom, zázemím a všetkým, čo mi pomáhalo zdokonaľovať sa v mojom odbore.

 

"Počas štúdia som intenzívne pracoval na tom,
aby som hneď po skončení vysokej školy
mohol nastúpiť do zabehnutej rodinnej firmy."

 

Ako sa vám darí vzdelanie zúročiť v praxi?

Čomu sa v súčasnosti venujete? Vinohradníctvo a vinárstvo ma dodnes živí, takže lepší prechod z teórie do praxe som si ani nemohol priať. Po mojom návrate z USA v roku 2007 sme sa s mladším bratom a rodičmi rozhodli založiť Vinárstvo Berta. Počas štúdia som intenzívne pracoval na tom, aby som hneď po skončení vysokej školy mohol nastúpiť do zabehnutej rodinnej firmy. Paralelne na SPU študoval aj brat a pár rokov pred nami úspešne absolvovala externé štúdium aj naša mama. Takže po skončení štúdií v roku 2013 sme sa mohli naplno sústrediť na chod nášho vinárstva. Moja funkcia v rodinnom podniku sa počas rokov menila. V súčasnosti nám pribúdajú pracovníci a brigádnici, takže práce, pri ktorých nemusím byť osobne, delegujeme na ľudí, ktorí sú za ne zodpovední. S bratom sa venujeme hlavne predaju, samotnej výrobe vína, ako aj kreovaniu a formovaniu stratégie firmy. Mama zastrešuje ekonomické oddelenie, otec má na starosti vinice.

Čo považujete za najväčší úspech vo svojej profesionálnej kariére?

Ťažko spomenúť len jeden úspech a nespomenúť množstvo ďalších. Asi za najväčší by som však označil to, že sme sa za viac ako desať rokov neodklonili od nášho zámeru a cieľa. Je jasne daný, špecifikovaný a všetko sa mu podmieňuje. Produkovať kvalitné víno, ktoré je nielen odrazom nášho regiónu, ale aj toho, kto sme. A pokým toto niekto v našej produkcii nájde, je to pre nás obrovské zadosťučinenie.

 

"Cieľ je jasne daný. Produkovať kvalitné víno,
ktoré je nielen odrazom nášho regiónu,
ale aj toho, kto sme."

 

Našli ste nejaké prieniky vzájomnej spolupráce s univerzitou, svojou fakultou?

Z času na čas sa stretávame s doc. Jánom Mezeyom z Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva a preberáme spolu rôzne oblasti a smerovanie slovenského vinohradníctva a vinárstva. To, v čom vidím asi najväčší potenciál je príkladom motivovať študentov k tomu, aby sa rozvíjali. Tým príkladom sú absolventi, ktorí sa úspešne zapojili do praxe. Motivácia by mala študentov „nakopnúť“ k tomu, aby plne využili potenciál možností, ktoré sú im v danej situácii ponúknuté. Asi si príliš neuvedomujú, čo všetko pre nich môže škola urobiť, ale pokým im to bude mať kto povedať, začnú sa trocha serióznejšie venovať práve využitiu ponúknutej šance.

Čo by ste poradili študentom, ktorí chcú byť úspešní vo svojom odbore?

Robiť hlavne to, čo ich skutočne baví. Robiť to systematicky, pokorne a vytrvalo a nikdy nehľadať spôsob ako sa niečo nedá, ale hľadať riešenia, ako by sa to mohlo dať. Viem, že pre niekoho to znie ako klišé a prázdne frázy. V praxi to však funguje iba takto. A čím skôr si to niekto uvedomí, tým skôr bude môcť budovať a robiť to, čo ho nikdy nebude nudiť, ale bude posúvať vpred či už osobnostne alebo profesionálne.

 

Ísť späť