Ľuboslav Dobrocký, starosta obce Dolná Strehová

napísal

Pán starosta, ste úspešným absolventom SPU v Nitre. Ako si spomínate na študentské obdobie, na svoju alma mater? Aký odbor, respektíve študijný program, ste na SPU v Nitre vyštudovali?

V prvom rade musím povedať, že sa pokladám za absolventa vďačného svojej alma mater za prípravu na profesionálnu kariéru. Odborné znalosti, ktoré som nadobudol počas štúdia, sa snažím zúročovať a pracovať s tým, čo mi život prináša. Študentské obdobie patrí medzi najkrajšie, ktoré som doteraz zažil. Čarovná Nitra a študentský život – keď si odmyslím zápočty a skúškové obdobie - zanechali vo mne iba pozitívne dojmy. Samozrejme, dôležité je, aby sa človek uplatnil v tom, čo vyštudoval. A to sa mi podarilo. Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja som v odbore verejná správa a regionálny rozvoj absolvoval študijný program manažment vidieckej krajiny a vidieckeho cestovného ruchu. V piatom ročníku som sa počas letného semestra zamestnal v zariadení cestovného ruchu a už popri štúdiu som začal prepájať odborné znalosti s praxou. Po ukončení štúdia som na plný úväzok nastúpil ako marketingový hotelový manažér do Aquatermalu Strehová, kde som pôsobil päť rokov. Popri tejto práci som sa z pozície aktivistu, ako silný lokálpatriot, neustále venoval rozvoju našej obce a regiónu. Asi aj to ma viedlo k tomu, že minulý rok som opäť kandidoval na post starostu obce a v novembri ma 342 voličov zvolilo do čela obce na obdobie rokov 2018 - 2022. V súčasnosti sa teda každodenne venujem oblasti regionálneho rozvoja, operačným programom, ako aj možnostiam financovania malých obcí pri realizácii rozvojových aktivít. Za to, že som „v obraze“, vďačím jednoznačne svojej alma mater.

Môžete nám priblížiť svoju pozíciu a ako ju vnímate?

Pozícia starostu pre mňa znamená možnosť realizovať svoju víziu a presvedčenie, kam chceme našu obec smerovať, kam ju posunúť a ako využiť jej potenciál. Úprimne povedané, je to každodenný 24-hodinový pracovný úväzok vrátane víkendov - keď si odmyslím spánok . Keď však človek niečo robí rád, nevníma množstvo či náročnosť povinností. Keďže naša obec patrí v regióne medzi tie väčšie, je strediskovou obcou, svoju prácu si neviem predstaviť bez spolupráce ďalších zamestnancov úradu, napríklad prednostky, ktorá priamo riadi chod úradu či riaditeľa Obecného podniku Prameň, ktorý zodpovedá aj za práce na vonkajších verejných priestranstvách, odpadovú politiku a vonkajší areál kúpaliska v obci. V našej obci máme totiž aj hotel s wellnessom a vonkajšie kúpalisko, kde má obec 34-percentný podiel v spoločnosti TERMAL DS, s. r. o., a zo svojej pozície som aj konateľom tejto spoločnosti. Hlavnou pracovnou náplňou starostu je teda riešiť stratégiu, hľadať možnosti financovania a následne realizovať zmeny vo fungovaní. Samozrejme, najdôležitejšou časťou činnosti je pracovať pre občanov a pomáhať im riešiť ich problémy.

Máte nejakú spoluprácu s univerzitou, prípadne kde vidíte prieniky pre vzájomnú spoluprácu?

Spolupráca vysokých škôl s praxou je veľmi dôležitá. Ani moje väzby s SPU sa od ukončenia štúdia nerozviazali. Spolupracujeme najmä s Katedrou verejnej správy pod vedením Ing. Evky Balážovej, PhD. Ide o každoročné organizovanie a realizáciu odborných exkurzií v rámci predmetu ekonomika a financovanie územných samospráv a tiež predmetu manažment a marketing územných samospráv. Vďaka vzájomnej spolupráci získavam aj odborné rady z katedry, za ktoré som vždy vďačný.

Čo považujete za najväčší úspech vo svojej profesionálnej kariére?

Domnievam sa, že výsledok vo voľbách je veľký úspech, keďže som bol jedným zo štyroch kandidátov a získal som šesťdesiat percent odovzdaných voličských hlasov. Vnímam ho však skôr ako záväzok, aby sme nesklamali dôveru ľudí. Takže, keď sa nám spolu s tímom podarí splniť väčšinu volebného programu, budem to považovať za najväčší úspech.

 

"Občas sa mi zdá, že mladí ľudia sa v súčasnosti
boja vyjadriť svoj názor,
lebo majú pocit, že nebude akceptovaný."

 

Čo by ste poradili študentom, ktorí chcú byť úspešní vo svojom odbore?

Treba nahlas vysloviť svoj názor. Občas sa mi zdá, že mladí ľudia sa v súčasnosti boja vyjadriť svoj názor, lebo majú pocit, že nebude akceptovaný. A najväčšou chybou je, keď sa vyjadria, že ich politika nezaujíma. To ma priam dokáže nahnevať, lebo politika nás všetkých musí zaujímať. Veď všetky rozhodnutia sa týkajú nás a našich detí. Aj študentom odkazujem, aby sa zaujímali o veci verejné a pracovali na zlepšení politickej kultúry vo svojich obciach, v našej krajine. A držím im palce v štúdiu.

Zostáva vám čas na nejaké koníčky? Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase?

Keďže moja práca je aj moje hobby, tak odpoviem úsmevne - že mám čas aj na koníček. V skutočnosti, keďže som starostom len päť mesiacov, nevyhnutné je vysoké pracovné nasadenie. Keď si však nájdem trochu voľného času, trávim ho s rodinou, priateľmi, prípadne s dobrou knihou v ruke.

 

Ísť späť