Z regiónov do sveta v Nitrianskom samosprávnom kraji

napísal

Z regiónov do sveta bol názov okrúhleho stola, ktorý sa uskutočnil 15. marca na pôde Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na podujatí sa zúčastnili aj predstavitelia našej univerzity, aby podporili a aktívne sa podieľali na inovatívnej spolupráci so súkromným sektorom, malými a strednými podnikmi či výrobnými spoločnosťami v NSK.

Iniciátorom bolo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstva hospodárstva SR. Cieľom projektu Z regiónov do sveta je pomôcť slovenským firmám pri prenikaní na zahraničné trhy a podporiť snahy univerzít a samospráv pri hľadaní zahraničných partnerov.

„Potenciál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pri rozvoji regiónu a inovácií v pôdohospodárskom a potravinárskom sektore je obrovský,“ povedala na stretnutí rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová. „Preto je nevyhnutné tento potenciál rozvíjať, byť v priamom dialógu s praxou, a tak spoločne spolupracovať aj na medzinárodnej úrovni,“ vyjadrila sa.

Súčasťou celodenného podujatia bola aj prezentácia Výskumného centra AgroBioTech SPU, na ktorej sa zúčastnila štátna tajomníčka MZVaEZ SR Ingrid Brocková a štátny tajomník MŠVVaŠ Ľudovít Paulis. Hostia sa zaujímali o výskumné aktivity v oblasti potravinárstva, výživy a o výsledky spolupráce univerzity s praxou.

 

Foto: archív NSK a SPU

 

Ísť späť