O pozemkových úpravách s poslankyňou Jarmilou Halgašovou

napísal

Pozemkové úpravy a možnosti riešenia tejto problematiky bola hlavná téma stretnutia zástupcov SPU v Nitre s poslankyňou Národnej rady SR Ing. Jarmilou Halgašovou, v sprievode asistentky JUDr. Jany Drgoncovej. Konalo sa 24. septembra vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre.

Za SPU sa na stretnutí zúčastnila prof. Zlatica Muchová, doc. Lucia Palšová, Ing. Lucia Gabríny, PhD., a Ing. Jakub Pagáč, PhD.

Poslankyňu J. Halgašovú zaujímali názory odborníkov na problematiku neznámych vlastníkov, hovorilo sa aj o fragmentácii pozemkového vlastníctva ako bariére rozvoja. Diskutovalo sa tiež o možnosti zriadenia vecného bremena stavby v súvislosti s budovaním adaptačných opatrení na klimatické zmeny. Nájdenie spôsobu ako integrovať takéto opatrenia do krajiny zamestnáva nielen rezort pôdohospodárstva, ale aj životného prostredia.

Jednou z tém do diskusie bolo vhodné nastavenie systému dedenia. Predmetom bol aj register nájomných vzťahov k pozemkom, ktorý je v súčasnosti v príprave, s cieľom sprehľadniť informácie o nájomcoch a vlastníkoch.

Ako sa vyjadrila J. Halgašová, viac ako dvojhodinové stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, hoci sa preberali témy, ktoré medzi verejným, ale aj odborným publikom vyvolávajú ostré diskusie. „Spoločne došlo k zhode, že hlavným dôvodom týchto sporov je obrovská rozdrobenosť pozemkového vlastníctva, ktorá blokuje množstvo aktivít pri rozvoji nášho vidieku.“

„Potešujúce je uistenie, že komplexné pozemkové úpravy sú našimi hosťami chápané ako jedinečný nástroj, ktorý dokáže vyriešiť mnohé z diskutovaných tém. Môžeme teda dúfať, že študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva v študijnom programe pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve a študenti Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja v ŠP regionálny rozvoj a politiky EÚ perspektívne nájdu priaznivé prostredie pre uplatnenie ich expertízy zo strany verejnej správy,“ uviedla po stretnutí prof. Zlatica Muchová z FZKI.

Ako dodala riaditeľka VC ABT Lucia Gabríny, výsledkom stretnutia je budovanie budúcej spolupráce, najmä odborné poradenstvo zo strany SPU pri tvorbe podkladov pre legislatívne riešenia ochrany poľnohospodárskej pôdy.

Ísť späť