Vybrali sme sa po ceste Magna Via

napísal

Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa v rámci predmetu vidiecky turizmus a agroturizmus zúčastnili celodennej exkurzie. Zameraná bola na využitie vidieckeho cestovného ruchu v rozvoji vidieka a udržateľného poľnohospodárstva.

Prvou zastávkou bol Ranč u Bobiho v Novom Tekove. Majiteľka inžinierka Ivana Knopová nám prezentovala ranč, priblížila problémy v podnikaní pri jeho zakladaní a tiež to, ako ranč v súčasnosti napreduje.

Druhou zastávkou boli Skalné obydlia v obci Brhlovce, kde sme sa na vlastné oči presvedčili o funkčnosti tohto unikátneho na Slovensku komplexu skalných obydlí vytesaných do tufu. Mimochodom, málokto tuší, že ľudia v nich stále bývajú.

Predposlednou zastávkou bola najväčšia vínna pivnica v Pukanci. Inžinier Ján Rosenberger nám priblížil prácu a podnikanie vo vinohradníctve a vinárstve. Po prehliadke pivnice nasledovala ochutnávka vín spojená s konzumáciou tradičných párancov - múčneho jedla, ktorého pôvod je v Uhliskách a Pukanci.

Na záver exkurzie sme sa zastavili v historickej budove na konskej prepriahacej poštovej stanici na Štampochu, kde nás srdečne prijal docent Jozef Húska s manželkou inžinierkou Annou Húskovou. Pán docent nám porozprával o cisársko-kráľovskej ceste Magna Via. Dozvedeli sme sa, že nedávno tam natáčali film s názvom Kryštof, ktorý hovorí o histórii a súčasnosti prepriahacej stanice. Na rozlúčku nám na praktickom príklade ukázal, ako možno nájsť vodu prútikom. Tiež nám povedal mnoho zaujímavých informácií o prútikárstve, geopatogénnych zónach a rôznych súvislostiach.

Poďakovanie patrí aj našim vyučujúcim pedagógom - profesorovi Miroslavovi Habánovi a docentovi Milanovi Macákovi, ktorí exkurziu zabezpečili.

Šimon Martinka, študent 3. roč. FAPZ, odbor manažment rastlinnej výroby

Ísť späť