VPP na prvej priečke v hodnotení ošípaných

napísal

Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p., Bratislava, zverejnili výsledky kontroly úžitkovosti ošípaných v Slovenskej republike za rok 2021. Vysokoškolský poľnohospodársky podnik (VPP) SPU, s.r.o., Kolíňany, sa umiestnil na prvej priečke.

VPP SPU na farme Žirany chová plemeno biela ušľachtilá. Tento chov šľachtiteľský chov ošípaných, ktorý je v odbornej gescii Ústavu chovu zvierat (ÚCHZ) Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, dlhodobo patrí  medzi lídrov v reprodukčnej úžitkovosti, ktorá je z ekonomického hľadiska veľmi významná.

V rámci Slovenskej republiky každoročne prebieha hodnotenie reprodukčnej úžitkovosti ošípaných, ktoré realizujú Plemenárske služby SR.

„Za rok 2021 bol náš šľachtiteľský chov vyhodnotený ako najlepší na Slovensku v reprodukčnej úžitkovosti, kde sme v ukazovateľoch úžitkovosti na prasnicu dosiahli parametre: všetky narodené prasiatka 34,2 kusov, živo narodené 32,3 kusov a odchované prasiatka 30,2 kusov,“ informoval vedúci ÚCHZ prof. Marko Halo.

Ísť späť