Víno SPU 2024 prinieslo 174 vzoriek slovenských vín zo štyroch vinohradníckych oblastí

napísal

Kvalitné slovenské vína zo štyroch vinohradníckych oblastí priniesol 15. ročník súťažnej výstavy vín Víno SPU 2024, ktorý sa konal 23. mája v priestoroch Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI). Zastúpenie v súťaži malo až 44 vinárstiev vrátane tých najväčších slovenských. „Napriek tomu, že tento ročník bol náročný a vinohradníkov potrápila peronospóra viničová, dokázali vypestovať hrozno a vinári z neho vyprodukovali skvelé moky. Výsledky súťaže potvrdili celoslovenský trend zvyšovania štandardu a kvality. Čoraz viac vína hodnotíme ako štandardné, bezchybné, piteľné a ich bodovanie závisí už len od detailov, nastavenia posudzovateľov, hodnotenia subjektívnych nuáns,“ konštatoval odborný garant súťaže docent Štefan Ailer z Ústavu záhradníctva FZKI.

Cieľom súťažnej prehliadky vín pod záštitou rektorky SPU Klaudie Halászovej a dekana FZKI Dušana Igaza je propagácia vinohradníctva a edukácia študentov. „Sme hrdí na to, že aj takouto formou prispievame k vzdelávaniu našich študentov, ale aj tvorcov hrozna i vína v praxi a k osvete kultúrnej konzumácie fenoménu víno. Teší nás, že každý rok sa na víťazných priečkach umiestňujú aj naši absolventi,“ podčiarkol Š. Ailer.

Podujatie Víno SPU je výnimočné aj tým, že ide o jedinú súťažnú výstavu vín u nás, ktorá sa koná na akademickej pôde. Slovenská poľnohospodárska univerzita totiž ako jediná na Slovensku pripravuje absolventov na záhradnícku a vinohradnícko – vinársku prax. V rámci študijného programu záhradníctvo sa vyučuje na bakalárskom stupni vinárstvo a vinohradníctvo a v nadstavbe je potom manažment kvality vína a someliérstvo.

Vína hodnotili 18. apríla štyri päťčlenné komisie, ktoré udelili šesť hlavných cien.

Vinohradníctvo, vinárstvo a vínna turistika v Rakúsku

Súčasťou Vína SPU 2024 bola aj prednáška profesorky Astrid Forneck z Inštitútu vinárstva a pomológie v Tullne Univerzity BOKU vo Viedni, ktorá prezentovala tému Vinohradníctvo, vinárstvo a vínna turistika v Rakúsku. Ako informovala, v Rakúsku zaberajú vinohrady plochu 45-tisíc hektárov, ročne vinári vyprodukujú 240 miliónov litrov vína. Ročná spotreba vína na osobu je 26 litrov. Ako odborníčka uviedla, v Rakúsku sú najviac zastúpené biele, menej červené odrody. Plocha ich výsadby je 1,9 % z celkovej plochy výmer vinohradov. Najväčšiu plochu zaberá pomerne nová modrá odroda Roesler, ktorá bola vyšľachtená v roku 1970 na šľachtiteľskej stanici v Klosteneuburgu. V súvislosti s klimatickými zmenami sa rakúski vinohradníci zamýšľajú nad takými odrodami, ktoré sú lepšie adaptované na nové zmenené podmienky.

Profesorka Forneck apelovala na študentov, aby spoznávali exportný trh, učili sa byť šikovnými predajcami, ale v prvom rade dobrými pestovateľmi hrozna a výrobcami kvalitných vín.

Účastníci diskusie konštatovali, že na Slovensku klesá výmera vinohradov a stagnuje aj spotreba vína. Ročná spotreba vína na Slovensku na osobu je 13 litrov. Aj takýmito akciami ako je Víno SPU treba robiť osvetu a vziať víno do oblastí na sever, aby sa tam začal konzumovať práve takýto kultúrno-historický nápoj, ktorým víno je, zhodli sa prítomní.

Hlavné ocenenia

Cenu rektorky SPU v Nitre za šampióna v kategórii I. – Biele suché vína získal Tramín červený, ročník 2023 od výrobcu Šintavan, s. r. o.

Šampiónom v kategórii II. – Biele polosuché a polosladké vína sa stalo Rulandské šedé, ročník 2016, od Panonia Winery, s. r. o.

Titul šampión v kategórii III. – Ružové suché, polosuché a polosladké vína získalo ružové víno Cabernet Sauvignon, ročník 2023, od Vinárstva Berta, s. r. o.

V kategórii IV. – Červené suché vína sa šampiónom stalo červené víno Dunaj, ročník 2021, od J & P Winery.

Víťazom kategórie Prírodné sladké vína sa stal Alibernet, červené víno z ročníka 2020 od Víno Čapičík, s. r. o.

Cenu dekana FZKI SPU v Nitre za najvyššie hodnotené víno zo slovenského novošľachtenca si odnieslo biele víno Devín, ročník 2021, ktoré vyrobilo vinárstvo Víno Helen.

 

Podujatie sa konalo s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja - dotácia na podporu cestovného ruchu

Ísť späť