Vicepremiér Peter Kmec sa zaujímal o aktivity SPU vo väzbe na Plán obnovy a odolnosti

napísal

Aktivity Slovenskej poľnohospodárskej univerzity podporené z Plánu obnovy a odolnosti SR boli témou stretnutia podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca s rektorkou Klaudiou Halászovou, ktoré sa uskutočnilo v utorok 21. mája na pôde SPU. Vicepremiér ocenil, že univerzite sa podarilo zrealizovať viaceré veľké projekty, zamerané na rozvoj infraštruktúry, ale aj podporu digitálnej a zelenej transformácie vo vzdelávaní, vede a výskume na SPU.

K. Halászová vyzdvihla, že 15. mája univerzita otvorila Kreatívne centrum SPU, zamerané na tri odvetvia kreatívneho priemyslu - dizajn, architektúru, reklamu a marketing. „Toto regionálne centrum pre talentovanú mladú generáciu podporí štart absolventov univerzity, poskytne možnosti pre začínajúce podnikateľské subjekty, startupy a inkubátory,“ uviedla.

Ďalšie investície dobudovávali Výskumné centrum AgroBioTech a podporu z Plánu obnovy a odolnosti SR získal aj projekt internacionalizácie, zameraný na propagáciu SPU v zahraničí. Realizovať sa bude aj projekt spoločného konzorcia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý prinesie okrem zvýšenia kvality výskumu a vzdelávania prostredníctvom zdieľanej infraštruktúry a ľudských zdrojov aj investície do rozvoja infraštruktúry.

Rektorka zdôraznila, že SPU kladie pri projektoch veľký dôraz na ich synergický efekt, previazanosť s ďalšími univerzitnými pracoviskami a praxou. „Univerzita je pripravená na čerpanie finančných prostriedkov z nových výziev,“ dodala na záver.

Ísť späť