VC ABT: Z projektového stretnutia v Turecku

napísal

Pod záštitou Riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a lesníctvo v Eskisehire v Turecku sa 20.  – 24. septembra konalo medzinárodné stretnutie k projektu Investigation of Traditional Cheese Production Technology and Standards in the Light of European Union – BestCHEESE, v rámaci programu Erasmus+.

Cieľom medzinárodného projektu je štandardizácia produkcie mliečnych výrobkov prostredníctvom vytvorenia národných hygienických a výrobných noriem. Do projektu sú spolu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre zapojené tri výskumné inštitúcie z Turecka (Eskisehir Agriculture and Forestry Directorate, Veterinary Faculty of Ankara University, Batman Agriculture and Forestry Directorate), jedna z Talianska (Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento) a  jedna zo Slovinska (Univerza v Ljubljani). Za slovenskú stranu sa na stretnutí zúčastnili výskumné zamestnankyne z Výskumného centra AgroBioTech – Mgr. Petra Borotová a Ing. Mária Tirpáková, PhD.

Ako nás informovali, účastníci stretnutia mali možnosť v rámci týždňového workshopu nahliadnuť do štyroch prevádzok, ktoré sa venujú produkcii lokálnych syrov a ďalších mliečnych výrobkov. Okrem exkurzií vo výrobných prevádzkach, workshop pozostával aj z prednášok, zameraných na technologické postupy a európske hygienické normy pri produkcii tradičných syrov. Zástupkyne z VC AgroBioTech na stretnutí vystúpili s prednáškou s názvom Metódy produkcie Slovenská bryndza, Slovenská parenica, Slovenský syr – oštiepok.

Ďalšie projektové stretnutia sa uskutočnia v európskych krajinách partnerov, stretnutie sa plánuje aj na Slovensku. VC ABT implementuje projekt v spolupráci s Ústavom potravinárstva Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU.

Závery projektu obsiahnuté v predmetnom workshope budú podkladom pre budovanie inovatívnych a odborných prístupov, ktoré povedú k modernizácii spracovania mlieka a výroby mliečnych produktov, so zreteľom na normy kvality a kontroly naprieč štátmi EÚ.

Ísť späť