V areáli SPU sa vybuduje ukážková včelnica ako súčasť projektu BIO:VCEL:IN

napísal

Projekt univerzitných lúk BIO:VCEL:IN pokračuje ďalšou etapou, v rámci ktorej sa v najbližších týždňoch vybuduje ukážková včelnica ako demonštrácia nevyhnutnosti hmyzu v kolobehu života. Doplnená bude o dômyselný monitorovací systém.

Osadenie včelnice je plánované na voľnej ploche pri Pavilóne RI. Výber miesta nebol náhodný. Zásadné je odsadenie včelnice čím ďalej od komunikácie a pohybu chodcov či cyklistov. Táto vzdialenosť je približne 30 metrov. Ani kolegovia z blízkych pracovísk sa však nemusia včelstiev obávať. Umiestnenie, výber a zázemie sme dôkladne konzultovali s viacerými včelármi. Letáče úľov sú orientované v smere od budov, na lúky. Priamo na tejto ploche je vysiata špeciálna zmes pre opeľovače. Na jeseň 2024 budú v tomto priestore tiež vysadené medonosné dreviny a kry. Živý plot z vysokých kvitnúcich krov bude tiež vhodnou clonou za objektom včelnice.

Včelnica je umiestnená pod korunami mohutných líp, ktoré samy o sebe zabezpečujú včelám pocit súkromia a žiaduce pritienenie, čo má vplyv na ich pohodu a následné prejavy. Včely budú opeľovaním záujmovej vegetácie v univerzitnom areáli plne zamestnané. Celkovo je v areáli SPU množstvo drevín, krov a bylín, ktoré pokryjú včelám celú vegetačnú sezónu s výnimkou zimného pokoja. Osadením včelnice bude priamo podporené opeľovanie nielen na lúčnych plochách, ale aj v blízkom okolí univerzitného areálu, vrátane parku, demonštračnej záhrady a ostatných plôch.

Samotná včelnica bude pozostávať z drevenej stavby s technických zázemím a ovládacou jednotkou, piatich úľov na podstavcoch, oborového oplotenia s uzamykateľnou bránkou a riadnym značením. Pre subjektívny pocit bezpečia aplikujeme  trstinovú bariéru na zadnú časť oplotenia. V priestore nebudeme nikdy pracovať s chemickými prípravkami, ako je tomu na poľných kultúrach, čo vo všeobecnosti negatívne ovplyvňuje správanie včelstiev. Ako absolútnu poistku sme stavili na samotný genofond včelstiev s vedomím, že o etológií včelstva rozhoduje povaha matky –  boli kupované výberové matky Slovenskej včely kranskej (Apis mellifera Carnica) z certifikovanej šľachtiteľskej stanice výskumného ústavu, špeciálne šľachtené pre ich miernu povahu.

Aktuálne sú v priestore budúcej včelnice v zemi pripravené inžinierske siete  - elektrina pre napojenie stavby, kabeláž pre wifi a kameru pre časozberné video. Informačný systém bude pozostávať z edukatívnych interaktívnych tabúľ, ktoré budú odbornú aj laickú verejnosť vzdelávať v téme dôležitosti opeľovačov. Informovať budú aj o včelstvách, medonosných rastlinách s prepojením na životné prostredie a biodiverzitu. Nebudú chýbať ani tabuľky informujúce o umiestnení včelstiev. Všetky súčasti projektu BIO:VCEL:IN budú dokončené v roku 2024.

Ing. Alica Beňová, riaditeľka Botanickej záhrady SPU

 

Ísť späť