Titul študentská osobnosť Slovenska získala Lucia Galovičová

napísal

V Pálfyho paláci sa 19. decembra uskutočnilo odovzdávanie ocenení laureátom osemnásteho ročníka prestížnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska v akademickom roku 2021/2022, ktorú pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej organizuje občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia).

Garantom podujatia je  Slovenská rektorská konferencia a  Slovenská akadémia vied. Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v trinástich kategóriách.

Víťazkou v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo sa stala Ing. Lucia Galovičová, doktorandka na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Zároveň získala aj špeciálnu Cenu  JCI-Slovensko za  dôraz na ekológiu vo svojom odbore.

Ing. Lucia Galovičová je študentkou 3. ročníka doktorandského štúdia v programe záhradníctvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva. K mikrobiológii sa dostala ako čerstvá absolventka bakalárskeho štúdia vďaka letnej škole Viva La Science, ktorú každoročne organizuje Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Počas letnej školy bola pridelená na projekt svojej súčasnej školiteľke prof. Miroslave Kačániovej a po jej skončení sa začala intenzívne venovať rôznym mikrobiologickým metódam antimikrobiálnej, antibiofilmovej a antioxidačnej aktivity. O tri roky neskôr sa stala mentorkou projektov v rámci  Viva La Science (2021 a 2022). Ako hovorí, aj naďalej sa chce zapájať do tohto skvelého projektu a motivovať ďalších nadaných študentov, aby si ich veda získala rovnako ako ju.

Vo svojom výskume sa v súčasnosti zameriava na biologickú aktivitu rastlinných silíc a ich účinok na bakteriálne biofilmy pomocou hmotnostnej spektrometrie. Snaží sa zistiť, ktoré rastlinné silice by mohli byť vhodnou alternatívou na inhibíciu bakteriálnych biofilmov, ktoré sú vysoko rezistentné voči antibiotikám a v potravinárskej praxi odolné voči sanitačným činidlám. Počas svojho štúdia sa zúčastnila na dvanástich konferenciách a publikovala 277 prác. Vo voľnom čase sa venuje turistike a dobrovoľníckej činnosti v MS Slovenského červeného kríža pri SPU v Nitre.

Ísť späť