TF: Projekt Biz4Fun vyhodnotili ako príklad dobrej praxe

napísal

Medzinárodný projekt Biz4Fun - Let’s have fun with the business start-up, ktorý koordinovala prof. Ing. Zuzana Palková, PhD., z Technickej fakulty SPU v Nitre, vyhodnotila Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu ako príklad dobrej praxe.

Projekt, ktorý bol riešený v období od októbra 2018 do júla 2021, sa zameriaval na problém nezamestnanosti mladých ľudí. S využitím inovatívnych technológií, najmä 3D virtuálnej reality, vytvoril 3D virtuálnu vzdelávaciu platformu a sociálnu hru, ktorá podporuje vytváranie nových firiem a snaží sa posilniť postavenie mladých ľudí na trhu práce.

Ako nás informovala prof. Zuzana Palková, výsledky projektu Biz4Fun atraktívnou formou prezentujú osvedčené postupy v oblasti zakladania a rozvoja start-upov a technologických inkubátorov. „Mimoriadne vysoko hodnotená spolupráca medzi výskumnými inštitúciami, vzdelávacími organizáciami a relevantnými stakeholdermi pôsobiacimi v priemysle, umožnila partnerom zo šiestich krajín – Slovenska, Českej republiky, Talianska, Grécka, Turecka a Rumunska - vypracovať vzdelávacie materiály, scenáre pre virtuálne vzdelávacie prostredie Biz4Fun a sociálnu hru zameranú na témy a zručnosti potrebné na založenie a riadenie firmy,“ hovorí koordinátorka projektu.

Dodáva, že ako konštatuje záverečná hodnotiaca správa, projekt vysoko prekročil plánované merateľné ukazovatele a má vysoký potenciál, že vytvorené výstupy budú cieľoví príjemcovia využívať po skončení projektu.

Viac informácií o projekte môžete nájsť na stránke: http://www.biz4fun.eu/ alebo na Facebooku https://www.facebook.com/Biz4Fun-1898113136932899.

Ísť späť