Technická fakulta prepája teóriu s praxou aj cez Agrion univerzitu

napísal

Na Technickej fakulte (TF) otvorili 19. februára ďalší ročník Agrion univerzity, ktorú zastrešuje Agrion – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR. Iniciatíva vznikla z potreby priblížiť študentom inovácie a prepojiť ich s firmami, budúcimi zamestnávateľmi. Vzdelávanie je určené pre študentov 1. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia v študijnom programe manažérstvo prevádzky techniky.

„Kvalitné vzdelávanie dnes neexistuje bez spolupráce s externým prostredím. Naším cieľom je prehĺbiť vedomosti a zručnosti študentov z oblasti konštrukcie, predaja a servisu poľnohospodárskej techniky. Zároveň poskytuje študentom jedinečnú príležitosť vytvoriť si kontakt s renomovanými firmami a nájsť si vhodného zamestnávateľa,“ povedal dekan TF prof. Roman Gálik.

Kurz prebieha raz týždenne počas desiatich týždňov letného semestra. Súčasťou školiaceho modulu je návšteva dodávateľov techniky. Po absolvovaní Agrion univerzity každý študent obdrží certifikát, ktorý mu pomôže ľahšie sa etablovať na trhu práce v oblasti predaja a servisu techniky. Študenti očakávajú od vzdelávania nové podnety a skúsenosti do praxe. „Kurz beriem ako kvalitu a prínos do nášho štúdia,“ povedal Bc. Roman Furiel. Spolu so spolužiakom Bc. Milošom Mertom si od kurzu sľubujú aj vytvorenie jednoduchšieho prístupu k potenciálnym zamestnávateľom.

Vzdelávanie už tradične realizujú vybraní lektori – odborníci členských firiem Agrionu. „Agrion združuje 57 právnických osôb, ktoré na Slovensku dodávajú poľnohospodársku techniku. Do tohtoročnej Agrion univerzity sme zapojili osem najväčších firiem. Študentov oboznámia s novinkami napríklad v oblasti pelemetrie, GPS navigácií a autonómnych vozidiel,“ informoval prezident združenia Ing. Peter Matejovič.

 

Ísť späť