Šestnásty október - Svetový deň potravín

napísal

Svetový deň potravín sa po prvýkrát slávil v roku 1945, keď bola založená Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Odvtedy patrí k jedným z najoslavovanejších dní v kalendári OSN.

Stovky podujatí a osvetových aktivít,  ktoré sa v tento deň konajú na celom svete, spájajú vlády, podniky, mimovládne organizácie, médiá a širokú verejnosť. Podporujú celosvetové povedomie a opatrenia pre tých, ktorí trpia hladom a zdôrazňujú potrebu zabezpečiť zdravú výživu pre všetkých.

Svetový deň potravín nie je len o oslave surovín, potravín a pokrmov, ktoré máme česť si dopriať, ale aj o zvyšovaní povedomia ľudí, ktorí také privilégiá nemajú. Na celom svete sú ľudia, ktorí trpia hladom. Hladovanie je v mnohých krajinách veľkým problémom, preto treba urobiť viac pre zvýšenie informovanosti a bojovať s týmto problémom.

Tento deň môžeme využiť aj na zvýšenie povedomia o zdravej výžive a o tom, čo naše telo potrebuje. V posledných rokoch je samozrejmosťou zaujímať sa o zdravú stravu a o to, ktoré potraviny sú pre náš organizmus dobré a naopak, ktoré nám môžu spôsobovať rozličné ťažkosti.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa významným spôsobom podieľa na šírení informácií a budovaní povedomia o dôležitosti potravín, zdravého a udržateľného životného štýlu. Avšak každý z nás by sa mal snažiť byť udržateľnejším v našich každodenných činnostiach, predovšetkým znižovaním strát a odpadov z potravín. Máme tiež zodpovednosť za šírenie informácií a budovanie povedomia o dôležitosti zdravého a udržateľného životného štýlu. Od toho závisí úsilie o zmiernenie zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia.

Ing. Eva Ivanišová, PhD., FBP

Ísť späť