Súčasťou spoločnej poľovačky boli aj duričské skúšky

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) a Vysokoškolským poľnohospodárskym podnikom, s.r.o., Kolíňany zorganizovala 25. novembra spoločnú poľovačku na diviačiu a jeleniu zver v školskom revíri Gápel.

Zúčastnilo sa na nej 42 strelcov a 25 honcov. „Realizácia takéhoto podujatia je pomerne náročná z hľadiska organizácie. Treba vyznačiť stanovištia - štandy, naplánovať pohony, presun strelcov a zvoz ulovenej zveri,“ uviedol profesor Juraj Mlynek z FAPZ. Zároveň ocenil, že k organizácii významne prispeli aj študenti SPU z poľovníckeho krúžku Buteo a z kynologického krúžku.

Psy na hľadanie, durenie a dohľadávanie raticovej zveri zabezpečili členovia Klubu chovateľov tatranského duriča, ktorí zároveň zrealizovali aj dvojdňové klubové duričské skúšky. Ako priblížil profesor Mlynek, prvý deň hodnotilo psy na spoločnej poľovačke šesť rozhodcov delegovaných Slovenskou poľovníckou komorou. Druhý deň hodnotili prácu psov v oplôtku s diviačou zverou a prácu na umelo založenej 600-krokovej stope. „Testovanie vrodených a výcvikom získaných vlastností je jedným z kritérií pre využívanie psov v plemenitbe,“ doplnil.

Tatranský durič je plemeno, na vzniku ktorého sa významne podieľal profesor Radovan Kasarda z FAPZ. Ide o ušľachtilé inteligentné plemeno menšieho vzrastu, ktoré vyniká odvahou a orientáciou v teréne. Schválené bolo na národnej úrovni v júni 2016.

Ísť späť