Študentskou osobnosťou Slovenska sa stal Marko Halo z FBP

napísal

Študentskou osobnosťou Slovenska v akad. roku 2020/2021 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo sa stal Ing. Marko Halo, PhD., z Ústavu aplikovanej biológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí - študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia, alebo 3. stupňa – doktorandov. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé talentované a cieľavedomé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma i v zahraničí. Zámerom je motivovať ďalších študentov k osobným výkonom. Súťaž sa už tradične koná pod záštitou prezidentky SR a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. Tento rok sa uskutočnil už 17. ročník projektu.

Vyhodnotenie výsledkov prebehlo online 17. decembra.

Laureátom v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo sa spomedzi deviatich nominovaných študentov stal Ing. Marko Halo, PhD., ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedeckovýskumný zamestnanec vo Výskumnom centre  AgroBioTech SPU v Nitre. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zaoberá in vitro štúdiou vplyvu prírodných látok na kvalitatívne parametre reprodukcie žrebcov.

 

Ísť späť