Študentské dni nitrianskych univerzít 2022

napísal

November je tradične mesiacom, počas ktorého Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre spoločne pripravujú podujatia, ktoré zvyčajne spestria život univerzít, ale aj celého mesta. Študentské dni nitrianskych univerzít 2022 sa uskutočnia 7. - 25. novembra pod záštitou Klaudie Halászovej, rektorky SPU v Nitre a Libora Vozára, rektora UKF v Nitre.

Podrobný program ŠDNU 2022 [.pdf]

Plagát ŠDNU 2022 [.pdf]

Z programu

 

7. 11. 2022 – pondelok

 •  Deň vysokoškoláka

Program pre partnerské stredné školy, zameraný na interaktívne workshopy so stredoškolskými študentmi a zaujímavý, na mieru študenta šitý, neformálny program. Registrácia nutná.

Miesto a čas konania: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilón S, 8.30 - 12.30 h

 • Univerzitné kariérne dni 2022

Zaujíma vás, aké máte možnosti kariérneho uplatnenia po skončení univerzity? Stretnite sa priamo so zamestnávateľmi na jesenných Univerzitných kariérnych dňoch a zaistite si kariéru už počas štúdia. Súčasťou podujatia bude trojdňová séria prednášok, ktoré vám pomôžu nadobudnúť praktické zručnosti a skúsenosti potrebné pre získanie dobrého zamestnania alebo naštartovanie úspešného podnikania.

Miesto a čas konania: Trh spoločností - 7. novembra 2022 od 8.45 do 15.00 h pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, výberové prednášky -  7. - 9. novembra v priestoroch coworkingového centra SuPerUni Cowork (ŠD Mladosť, Štúrova 3, Nitra)

 

8. 11. 2022 – utorok

 • Športový kvíz

Vedomostný kvíz – súťaž 4-členných družstiev doplnená krátkymi zábavnými súťažami.

Miesto a čas konania: malá telocvičňa UKF, 13.00 h

 • Kynológia na dosah

Ukážky poľovnej, športovej a služobnej kynológie.

Miesto a čas konania: areál Botanickej záhrady SPU, Tr. A. Hlinku 2, 13.00 h

 • Hokejový zápas UKF vs. SPU

Po dvojročnej prestávke nás opäť čaká hokejový duel nitrianskych univerzít, ktorý nepochybne patrí k tým najväčším a najlepším akciám. Tak neváhaj a príď spolu s nami zažiť neopakovateľnú atmosféru a vzrušujúci zápas hokejových tímov SPU a UKF plný poriadnej dávky energie! Fandi spolu s nami tímu, ktorý je podľa teba ten NAJ! Nenechaj si ujsť tú najlepšiu zábavu a možnosť poriadne sa vyblázniť. Ukáž, kto tu je tým pravým fanúšikom svojej univerzity.

Upozornenie: Na štadión je prísne zakázané nosiť sklo, ostré predmety, pyrotechniku a všetky nebezpečné predmety.

Miesto a čas konania: zimný štadión Nitra aréna, 19.00 h

 

8. – 25. 11. 2022 – pondelok – piatok

 • Online test základnej matematickej gramotnosti

Aktivita je určená pre študentov, ale najmä budúcich uchádzačov o štúdium, ako aj pre každého, kto si chce overiť svoje základné matematické vedomosti a výpočtové zručnosti zo strednej školy. Aktivita bude realizovaná prostredníctvom vyplnenia online formulára prístupného na webe Technickej fakulty SPU v Nitre. Pre účasť nie je potrebná registrácia, ale postačuje zadanie e-mailu priamo vo formulári, na ktorý bude používateľovi zaslané vyhodnotenie online testu. Test poskytne používateľovi spätnú väzbu o úrovni jeho stredoškolských vedomostí z matematiky.

Miesto a čas konania: online na https://www.tf.uniag.sk

 • Architektonické hodnoty objektov SPU v Nitre

Výstava posterov. Podujatie je jednou z aktivít projektu UNI:ARCH KEGA č. 015SPU-4/2020.

Miesto a čas konania: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, priestory pod Aulou SPU

 

9. 11. 2022 – streda

 • Súťaž v plávaní

Súťaž v plávaní v jednotlivých disciplínach (podľa platných pravidiel) a štafety družstiev za účasti študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: bazén UKF, 12.30 h

 • Autonómna technika v poľnohospodárstve

Prednáška spojená s ukážkami činnosti autonómneho mobilného robota SaMoRob. Univerzálna autonómne riadená platforma bola vyvinutá a vyrobená na Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU v Nitre.

Miesto a čas konania: Technická fakulta SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, cvičebňa MF 24,  13.00 – 15.00 h

 • Scheerovi súčasníci

Komentovaná prehliadka výstavy skupiny architektov, ktorí prostredníctvom projektu s názvom "Scheerovanie.nr" zbierajú informácie o architektúre a odhaľujú osudy architektonického diania v rámci 50. a 60. rokov v meste Nitra. Výstavou bude hostí sprevádzať Ing. arch. Milan Csanda. Podujatie je jednou z aktivít projektu UNI:ARCH KEGA č. 015SPU-4/2020.

Miesto a čas konania: foyer Pavilónu záhradnej architektúry, Tulipánová 7, Nitra, 13.30 h

 • Zumba

Ukážková hodina zumby pre študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: veľká telocvičňa UKF, 14.00 h

 

10. 11. 2022 – štvrtok

 • Vybíjaná

Turnaj vo vybíjanej pre študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: veľká telocvičňa UKF, 8.45 h

 • Words – extension/Slová – rozšírenie

Vernisáž samostatnej výstavy dr. habil. Iwony Bugajskej-Bigos, docentky Katedry výtvarnej výchovy a výtvarných umení na Fakulte sociálnych štúdií a umenia Štátnej univerzity aplikovaných vied v Nowom Saczi v Poľsku (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu). Venuje sa prevažne maľbe, textilnému umeniu a smaltu. Na výstave, ktorá potrvá do 23. 11. 2022, sa predstaví  so svojou umeleckou sériou s názvom Slová – rozšírenie, v ktorej hľadá súvislosť medzi významom slov a interakciou divákov s nimi.

Miesto a čas konania: Galéria Univerzum PF UKF Nitre, Dražovská 4, Nitra, 11.00 h

 • My escapism/Môj únik

Samostatná výstava digitálnych diel Nadie Bigos, študentky druhého ročníka digitálneho dizajnu na Pedagogickej univerzite v Krakove v Poľsku. Výstava s názvom My escapism/Môj únik prezentuje jej originálne postavy a fotografické koláže realizované v digitálnych médiách, v ktorých autorka hľadá svoje vlastné prostriedky umeleckého vyjadrenia, založené na nových technológiách.

Miesto a čas konania: Galéria Univerzum PF UKF Nitre, Dražovská 4, Nitra, 11.00 h

 • Streetbal

Turnaj v streetbale pre študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: veľká telocvičňa UKF, 11.00 h

 • Dizajn postavy – čo je OC?

Workshop Dizajn postavy – čo je OC? lektorovaný Nadiou Bigos, študentkou druhého ročníka digitálneho dizajnu na Pedagogickej univerzite v Krakove v Poľsku, skúma zábavný svet vytvárania vlastných postáv.

Miesto a čas konania: Katedra výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF, Dražovská 4, Nitra, miestnosť DRB-515, 13.00 – 14.30 h

 

14. 11. 2022 – pondelok

 • Futsalový turnaj

Turnaj vo futsale pre študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: veľká telocvičňa UKF, 8.30 h

 • Venuj deň svojmu zdraviu

Aktivita zameraná na sériu skríningových vyšetrení určených pre študentov i zamestnancov SPU a UKF, prípadne stredoškolákov a verejnosť. V rámci aktivity bude účastníkom zmeraný tlak krvi, skríningovo stanovený cholesterol a glykémia, zúčastnení budú mať možnosť absolvovať antropometrické vyšetrenie prostredníctvom metódy bioelektrickej impedancie s následnou interpretáciou výsledkov a poradenstvom. Súčasťou bude aj meranie na prístroji InBody. V prípade záujmu bude možné bezplatne vyhodnotiť aj jedálniček zúčastneného (podmienkou je vopred a v dostatočnom predstihu zaslaný jedálniček).

Miesto a čas konania: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2,  Ústav výživy a genomiky - Katedra výživy ľudí, pavilón A (2. posch.), 10.00 – 14.00 h

 • Silový viacboj

Súťaž vo vybraných silových disciplínach (zhyby, kľuky, prednosy) mužov a žien za účasti študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: malá telocvičňa UKF, 13.00 h

 • GIS Day 2022

Séria prednášok odborníkov z praxe a univerzít o využití geografických informačných systémov.

Miesto a čas konania: online MS Teams, link: https://uniag.link/MaFEX 15.00 h

 • Workshop Zdravý životný štýl I
 • Predstavuje sa študentský spolok Vitruvian
 • Silovo-objemový tréning - Nicolas Nitranský, FAPZ SPU
 • Aktívna a pasívna regenerácia a stimulácia svalového tkaniva - Matej Pavlenda, UKF

Miesto a čas konania: SuPerUni CoWORK SPU v Nitre, ŠD Mladosť. Štúrova 3, Nitra, 16.00 – 19.00 h

 

14. – 18. 11. 2022 – pondelok – piatok

 • Konfrontácie, 19. ročník festivalu umení spojený s výstavou INSIGHT/VHĽAD/BETEKINTÉS, výber z tvorby Bélu Ferdicsa

Cieľom 19. ročníka festivalu umení s medzinárodnou účasťou Konfrontácie, ktorý je realizovaný v spolupráci s OZ Konfrontácie  s podporou Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja, je v koncertných a výstavných priestoroch Synagógy v Nitre prezentovať súčasné interpretačné, skladateľské aj výtvarné umenie na Slovensku. Dramaturgia festivalu sa opätovne zameria predovšetkým na prezentáciu diel slovenských skladateľov v konfrontácii so svetovou tvorbou uplynulých storočí.

Sprievodným podujatím bude vernisáž výtvarných diel súčasného slovenského výtvarníka. Zámerom festivalu s dlhoročnou tradíciou je i v tomto ročníku pritiahnuť do koncertných siení predovšetkým mladú poslucháčsku generáciu, poskytnúť jej možnosť v konfrontácii so svetovým umením poznávať diela slovenských skladateľov a inšpirovať ju k aktívnej účasti na slovenskom hudobnom živote.

Miesto a čas konania: Synagóga v Nitre

Vernisáž výstavy: 14. 11. 2022 o  17.30 hod., trvanie výstavy do 9. 12. 2022

Koncerty: 14. 11. 2022 – 18. 11. 2022,  18.00 h

 

15. 11. 2022 – utorok

 • Univerzitná kvapka krvi

Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Nitre organizuje tradičnú Univerzitnú kvapku krvi. Do výzvy darovať vzácnu tekutinu sa môžu zapojiť všetci študenti a zamestnanci UKF v Nitre, ktorí sú ochotní pomáhať iným, a tak zachraňovať životy. Stačí byť zdravý a odhodlaný urobiť niečo aj pre druhých. Veď darovanie krvi je skutočným „darom života“.

Miesto a čas konania: vestibul pred aulou UKF, Tr. A. Hlinku 1, 7.00 – 11.00 h

 • Mix volejbal

Turnaj v mix volejbale pre študentov UKF a SPU. Kontakt: volejbal.ukf.22@gmail.com

Miesto a čas konania: Športová hala SPU, ul. Čsl. armády1, 8.30 h

 • Klasický silový trojboj SPU vs. UKF

Súťaž v disciplínach klasického silového trojboja : v tlaku na lavičke, v zadnom drepe a v mŕtvom ťahu. Súťaží sa v 4 váhových kategóriách : 60 – 75 kg, 75 – 90 kg, 90 – 105 kg a 105+ kg. Kontaktná osoba: Branislav Zelovič, zelovicbranislav@gmail.com

Miesto a čas konania: Fitnesscentrum CUŠ SPU v Nitre, ul. Čsl. armády 1, od 9.00 h

 • Rýchlokurz geniality

Prednáška a diskusia s autorom knihy a viceguvernérom NBS Mgr. Ľudovítom Odórom

Miesto a čas konania: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilón S,  10.00 h

 • Stolný tenis

Stolnotenisový turnaj pre študentov UKF a SPU

Miesto a čas konania: telocvičňa ŠD Zobor, 14.00 h

 • Klobásovica 2022

Súťažné tímy študentov si v profesionálnom potravinárskom laboratóriu môžu vyrobiť klobásy podľa vlastných receptúr a súťažiť s produktmi svojej práce. Klobásy bude hodnotiť odborná komisia, ktorá okrem prvých troch tímov ohodnotí aj tím s najlepšou prezentáciou svojho stola. Jedinečnosť tohto podujatia spočíva v prezentácii receptov, zvykov a tradícií zo všetkých kútov Slovenska, ktoré sa dokonale spoja v deň klobásového festivalu.

Miesto a čas konania: jedáleň ŠD Mladosť, Štúrova 3, od 16.00 h

 • Workshop Zdravý životný štýl II
 • Spánok – najviac podceňovaný rizikový faktor zdravého životného štýlu- Lenka Fillová, FAPZ SPU v Nitre
 • Zdravý vďaka strave! – Natália Zajíčková, FAPZ SPU v Nitre
 • Vplyv zdravého životného štýlu na mentálne zdravie - Adam Tóth, FAPZ SPU v Nitre

Miesto a čas konania: SuPerUni CoWORK SPU v Nitre, ŠD Mladosť. Štúrova 3, Nitra, 16.00 – 19.00 h

 • Študentské kvízy-ízy

Ak sa chceš zabaviť, niečo nové sa dozvedieť a užiť si príjemný jesenný večer so svojimi kamarátmi, príď 15. 11. 2022 o 19.00 do H-bloku ŠD Zobor, kde si pre vás pripravili členovia Študentského parlamentu UKF kvíz. Moderovať bude náš milovaný moderátor Patrik Porubský. Ako to funguje? Stačí, ak sa dáte dokopy minimálne 3 ľudia, prihlásite sa pomocou google dotazníka a 15. 11. prídete. Čo si priniesť so sebou? Doneste si dobrú náladu a perá. Pokojne si prineste aj niečo na jedenie, či na pitie. Čo môžete získať? Nové vedomosti, príjemne strávený večer a zaujímavé vecné ceny. Viac informácií získate na facebooku a Instagrame Študentského parlamentu UKF.

Miesto a čas konania: miestnosti S-7, S-8 na prízemí H-bloku v ŠD Zobor, Študentské centrum, 19.00 h

 

16. 11. 2022 – streda

 • Pretláčanie rukou

Súťaž v pretláčaní rukou mužov a žien za účasti študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: vestibul ŠD Nitra, 9.00 h

 • Silový trojboj

Súťaž v silovom trojboji mužov a žien za účasti študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: OC MAX – BodyWorld, 11.00 h

 • Ako môžeš byť starostom?

Cieľom prednášky Ing. Denisy Hanáčkovej, PhD., z Ústavu európskych politík a verejnej správy FEŠRR SPU, je oboznámiť účastníkov s kompetenciami vykonávanými na úrovni miestnej samosprávy, rovnako ako zručnosťami vrcholných predstaviteľov samosprávy, ktoré sú predpokladom úspešného fungovania obcí. Predmetom záujmu budú tiež inovatívne prístupy v poskytovaní verejných služieb, ktoré zvyšujú kvalitu života občanov a súčasne pozitívne ovplyvňujú hospodárnosť, výkonnosť a efektívnosť v zabezpečovaní verejných služieb samosprávou.

Miesto a čas konania: SuPerUni CoWORK SPU v Nitre, ŠD Mladosť. Štúrova 3, Nitra, 11.00 h

 • Večerný beh Nitrou

Tradičný beh večernou Nitru za účasti pretekárov vo všetkých vekových kategóriách.

Miesto a čas konania: Nitra, pešia zóna, 13.00 h

 

21. 11. 2022 – pondelok

 • Európsky kvíz – súťaž

Miesto a čas konania: SuPerUni CoWORK SPU v Nitre, ŠD Mladosť. Štúrova 3, Nitra, 10.00 h

 

22. 11. 2022 – utorok

 • Pomoc mladým ľuďom pri odchode z centra pre deti a rodiny (z detského domova)

Pracovníci organizácie Úsmev ako dar predstavia skúsenosti s pomocou mladým ľuďom z centier pre deti a rodiny (z detských domovov) pri odchode zo zariadenia do bežného života po dovŕšení plnoletosti.

Miesto a čas konania: miestnosť A-207, FSVaZ, KSPaSV, Kraskova 1, Nitra, 11.00 h

 • Hudba, spev a tanec v slovenskom folklóre

Workshop je venovaný slovenským socio-kultúrnych reáliám, ktoré budú záujemcom sprostredkované prostredníctvom ľudovej hudby, spevu a tanca. V priebehu lekcie sa zameriame na aktívne prepájanie jednotlivých zložiek do konkrétneho umeleckého celku.

Miesto a čas konania: Tanečná sála – Pavilón hudby PF UKF v Nitre, Dražovská 4, 949 01 Nitra, 16.00 – 18.00 h

 

23. 11. 2022 – streda

 • Erasmus Village

Tradičná akcia pre študentov a o študentoch, počas ktorej zahraniční študenti študujúci na SPU v rámci programov Erasmus+, ako aj v rámci bilaterálnej či inej spolupráce, ponúknu prostredníctvom expozícií a prezentácií svojich krajín a univerzít zaujímavé informácie „z prvej ruky“ nielen záujemcom o študijné pobyty v zahraničí, ale aj širokej verejnosti. Slovenskí študenti prispejú zase svojimi skúsenosťami z realizovaných výmenných pobytov v zahraničí, aby inšpirovali ďalších, ktorí ešte stále váhajú, či túto úžasnú možnosť osobnostného rozvoja využiť. Príďte spoznať tradície iných krajín, podiskutovať s našimi domácimi aj zahraničnými študentmi a zahlasovať za najzaujímavejší stánok. Nenechajte si ujsť možnosť v jeden deň virtuálne "precestovať" takmer celý svet.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 13.00 h

 • Ekonomika a politika klimatickej zmeny: Ako môžeme pomôcť našej planéte?

Klimatická zmena je jednou z najväčších výziev súčasnej globalizovanej spoločnosti. Prednáška Ing. Martina Mariša, PhD., z Ústavu regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre, na vybranom príklade oceánskeho ekosystému  vhodne ilustruje dopady prebiehajúcej klimatickej zmeny na životné prostredie a medzinárodnú ekonomiku. Zároveň poukazuje na možnosti riešenia tohto problému prostredníctvom zapojenia občianskej spoločnosti a vhodne formulovanými ekonomickými nástrojmi environmentálnej politiky.

Miesto a čas konania: SuPerUni CoWORK SPU v Nitre, ŠD Mladosť. Štúrova 3, Nitra, 13.00 h

 

24. 11. 2022 – štvrtok

 • Audit 2022/jeseň

Vernisáž výstavy prác študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF, reprezentujúcich výtvarné disciplíny realizované v rámci študijných programov učiteľstva výtvarného umenia a výtvarnej edukácie. Výstava sa realizuje ako súčasť programu Dňa otvorených dverí UKF. Výstava potrvá do 10. 12. 2022.

Miesto a čas konania: Galéria Univerzum PF UKF, Dražovská 4, Nitra, 10.00 h

 • Pivo SPU

Prezentácia všetkého, čo súvisí s výrobou a predajom piva.

Miesto a čas konania: Výskumné centrum AgroBioTech SPU, Tr. A. Hlinku 2, 10.00 h

 • Koncert pre zahraničných študentov

Miesto a čas konania:  SPU, Tr. A. Hlinku 2, pavilón S, poslucháreň S-01, 15.30 h

 

25. 11. 2022 – piatok

 • Univerzitný imatrikulačný ples UKF

Vážené dámy a vážení gentlemani! Opäť raz prišiel čas na jednu z najlepších a najkrajších udalostí, ktoré pre vás pripravujeme. S veľkou cťou si vás dovoľujeme pozvať na náš každoročný Univerzitný imatrikulačný ples UKF.

Čo vás čaká? Na prvý valčík vyzve Akadémia tanca. Z parketu vás však nenechá odísť zaiste ani fantastická skupina HEX, ktorá nám predvedie nezabudnuteľný zážitok prostredníctvom skvelej hudby. O poriadnu zábavu sa postarajú členovia skupiny KUKYBAND a v neposlednom rade sa môžete tešiť na poriadnu dávku skvelých songov od výbornej nitrianskej kapely SEMATAM. Rozhýbte sa poriadne, pretože z parketu len tak ľahko neodídete! Tešiť sa môžete aj na množstvo ďalších prekvapení, ktoré sme si pre vás tento rok pripravili. Zažite spolu s nami neopakovateľný večer plný hudby, tanca, zábavy, nadväzovania nových priateľstiev a možno aj dávky pravej romantiky. Vezmite partnera, partnerku, kamaráta či kamarátku, oblečte sa do gala a strávte nádherný večer, na ktorý budete po zvyšok akademického roka s úsmevom spomínať. Dámy a páni, tento večer bude patriť iba vám. Tešíme sa na vás!

Miesto a čas konania: Agrokomplex – Pavilón B, 19.00 h

Ísť späť