Študenti SPU sa zamýšľali nad svetom okolo nás očami sociológov

napísal

Aktuálne výzvy slovenskej sociológie v súčasnosti boli témou diskusného workshopu s názvom „Svet okolo nás po sociologicky“, ktorý sa konal 28. novembra v SuPerUni Cowork centre. Na misiu priblížiť študentom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity túto vednú disciplínu sa podujala pätica známych sociológov - Zuzana Kusá, Monika Čambáliková, Katarína Čavojská, Zlatica Pecháčová a Jakub Hankovský.

Podujatie organizovala Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SSS pri SAV) v spolupráci s Ústavom marketingu, obchodu a sociálnych štúdií Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. So sociológmi diskutovali študenti študijného programu ekonomika podniku a agrárny obchod a marketing SPU v Nitre.

„Sociológia otvára obrovské možnosti človeku, ak sa touto vedou nadchne. Môže robiť empirický výskum, pracovať s informáciami a témami, ktoré sú mu blízke, napríklad sociálne médiá, občianska spoločnosť, životné prostredie a podobne,“ uviedla Zuzana Kusá. Cieľom odborníkov bolo nielen prebudiť u študentov záujem o túto disciplínu, ktorej história výučby na SPU siaha až do akademického roka 1965/66, ale aj vyvolať u vysokoškolákov záujem o veci verejné a upriamiť ich pozornosť na aspekty zlepšovania spolužitia na fakultách. „My, sociológovia, sa zaoberáme práve problémami a možnosťami, ktoré združovaný život prináša. Keď však upadá pre preferenciu individuálneho prežitia, tak ani sociológia nemá veľa priestoru, aby ľudí mohla osloviť,“ povedala Z. Kusá.

Počas diskusie sa odborníci snažili zistiť, aké témy sú pre študentov zaujímavé, keďže práve sociológovia sa snažia pozorovať, čo sa deje v spoločnosti, klásť dôležité otázky a upozorňovať na problémy tvorcov politík. Na podujatí odznelo, že mladí ľudia sú často v roli pasívnych konzumentov obsahov médií a sociálnych sietí. Mali by byť aktívnejší a viac občiansky participovať na reálnych problémoch okolo nás. Sociológovia sa dotkli aj problematiky výskumu verejnej mienky. Ako uviedli, nie je jednoduché ho realizovať a interpretovať. Verejná mienka je v súčasnosti výrazne ovplyvnená mediálnym diskurzom, upozornili.

Na záver podujatia Danka Moravčíková z Ústavu marketingu, obchodu a sociálnych štúdií FEM, ktorá je zároveň aj vedúcou Sekcie sociológie vidieka a poľnohospodárstva SSS pri SAV, priblížila témy, ktorými sa zaoberá sociológia vidieka a poľnohospodárstva na SPU v Nitre. Ako uviedla, aktuálne sa venujú téme sociálneho poľnohospodárstva, inováciám v agropotravinárstve a výskumu faktorov ovplyvňujúcich stratégie využívania pôdy. „V interdisciplinárnej spolupráci budeme tiež skúmať rôzne faktory ovplyvňujúce rozhodovacie procesy farmárov súvisiace s používaním nanoproduktov a produktov z biologických materiálov pre udržateľné poľnohospodárstvo. Okrem toho sa venujeme i ďalším tradičným témam rurálnej sociológie, sociológie vidieka a potravín," doplnila.

 

Zuzana Kusá pôsobila istý čas ako poradkyňa prezidentky SR, zameriava sa na kvalitatívne metódy, solidaritu a súdržnosť spoločnosti, sociálnu politiku a verejný diskurz.

Monika Čambáliková sa venuje industriálnym vzťahom, sociálnej sfére, trhu práce a zamestnanosti, sociálnemu partnerstvu a sociálnemu dialógu, občianskej spoločnosti, globalizácii a europeizácii.

Katarína Čavojská je výskumníčka v oblasti sociálnej práce so zameraním na mládež.

Zlatica Pecháčová z Rady mládeže Slovenska rieši témy sociálneho vylúčenia, rodovej rovnosti a environmentálneho správania.

Jakub Hankovský je riaditeľom prieskumnej agentúry Ipsos a doktorandom na Katedre sociológie Univerzity Komenského v Bratislave, zameriava sa na big data, metódy výskumu trhu a metodológiu sociologického výskumu.

 

Ísť späť