Študenti SPU na najväčšej poľnohospodárskej výstave v Hannoveri

napísal

Študenti Technickej fakulty a Fakulty agrobiológie a potravinárskych zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v uplynulých dňoch navštívili najväčšiu poľnohospodársku výstavu Agritechnica v nemeckom Hannoveri. Na výstave sa počas siedmich dní prezentovalo 2 812 vystavovateľov z 52 krajín, navštívilo ju vyše 470-tisíc návštevníkov. Naši účastníci tak pod vedením pedagógov Technickej fakulty mali možnosť vidieť novinky z oblasti poľnohospodárskej techniky a smerovania poľnohospodárskej prvovýroby. Počas dvojdňovej návštevy absolvovali bohatý odborný program, v rámci ktorého sa zúčastnili aj na pozvaných prehliadkach s odborným výkladom v expozícii firmy Claas, John Deere, Bednar FMT a slovenskej firmy Skymaps.

Za financovanie exkurzie patrí veľké poďakovanie hlavnému sponzorovi Združeniu dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR – AGRION, firme CLAAS KGaA mbH za sponzorsky poskytnuté vstupenky na výstavu a docentovi Jozefovi Ďuďákovi za úhradu nákladov za ubytovanie. Poďakovanie patrí aj organizátorom exkurzie docentke Jane Galambošovej a docentovi Miroslavovi Macákovi.

 

Ísť späť