SPU vyplatila talentovaným študentom štipendiá z Plánu obnovy

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vyplatila 11 talentovaným študentom a 13 nadpriemerným študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia štipendium z Plánu obnovy. Na univerzite študujú v prvom roku štúdia.

Ide o štipendijnú schému, ktorú spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl a nadpriemerných študentov so sociálnym znevýhodnením. Myšlienkou tohto plánu je motivovať a udržať talentovaných domácich študentov na Slovensku, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole v SR v dennej forme štúdia.

SPU už odoslala vybraným študentom štipendium za mesiac september – december, aktuálne sa pripravuje vyplatenie štipendií za január. Počas troch rokov títo študenti postupne dostanú 216-tisíc eur. Vybraní talentovaní a nadpriemerní študenti, ktorí sa zaregistrovali do programu „Študujem doma, Slovensko ma odmení“, získajú štipendium 3-tisíc eur za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia na Slovensku (spolu 9-tisíc eur).

Umiestnenie v poradí uchádzačov sa určilo na základe výsledkov študentov počas štyroch rokov stredoškolského štúdia, najmä zapojenia sa do rôznych súťaží (napr. olympiády, SOČ a ďalších súťaží) na krajskej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Jedným z kritérií bol aj dosiahnutý výsledok v rámci externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka (alebo jazyka menšiny), cudzieho jazyka a matematiky.

 

 

Ísť späť