SPU v Nitre jednotkou v rámci programu Erasmus+

napísal

Program Erasmus+ je pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre kľúčovým zastrešením mobilitných aktivít na našej univerzite. Dôkazom o zanietenej realizácii programu Erasmus+ na SPU je aj ocenenie, ktoré univerzita v týchto dňoch získala.

„Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, ktoré zaštiťujú národné agentúry programu Erasmus+, nám s potešením oznámili, že SPU v Nitre sa stala najúspešnejšou organizáciou v rámci interného vyhodnotenia kategórie vysokoškolského vzdelávania. Toto vyhodnotenie realizovali národné agentúry pri príležitostí bilancovania predchádzajúceho programového obdobia európskeho vzdelávacieho programu Erasmus+ za obdobie rokov 2014 – 2020 a zhodnotenia významných prínosov programu v slovenskom vzdelávacom systéme. Tiež nás veľmi teší, že administrátorka programu Mgr. Zuzana Kunová získala ocenenie Tvár Erasmus+ spomedzi všetkých administrátorov na všetkých univerzitách na Slovensku, ktoré sú zapojené do Erasmus+,“ uviedol vedúci Kancelárie zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov Mgr. Vladislav Valach.

Dodal, že cieľom účasti našej univerzity na programe Erasmus+ je zabezpečovať a sprostredkovať študentom a pracovníkom univerzity plnenie stratégie internacionalizácie SPU v Nitre. Účasť na mobilitách sa tak stáva nástrojom a prostriedkom, pomocou ktorého nadobúdajú študenti a pracovníci nové poznatky a skúsenosti a rozširujú tak svoje "osobné portfólio", ktorým prispejú k celkovému rozvoju nielen univerzity, ale aj spoločnosti.

„Program Erasmus+ má na našej univerzite dlhoročnú tradíciu, ktorá vplýva na celkový chod inštitúcie, na dlhodobé plány internacionalizácie a ciele univerzity v medzinárodných aktivitách so zreteľom na udržateľnosť. A hlavne sa ju v našej kancelárii zahraničných vzťahov snažíme udržiavať a z roka na rok posúvať úspešne ďalej. Viaceré významné projekty mali základ v kontaktoch, ktoré boli nadviazané a rozvíjané prostredníctvom aktivít v rámci Erasmus+,“ povedal Vladislav Valach.

Slávnostná ceremónia odovzdávania ocenení sa uskutoční v rámci konferencie VízieErasmus+ 7. decembra v Hoteli Carlton v  Bratislave. Cieľom konferencie bude zhodnotiť a vyzdvihnúť prínos programu Erasmus +  a zároveň predstaviť zmeny, nové očakávania a vízie pre programové obdobie 2021 - 2027.

Ísť späť