SPU sa zapojí do Týždňa vedy a techniky sériou podujatí

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa už tradične zapája do Týždňa vedy a techniky. Tohtoročný jubilejný 20. ročník podujatia sa koná od 6. do 12. novembra. Aktivity v rámci Týždňa vedy a techniky (TVT) 2023 na SPU v Nitre odštartovala Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja siedmym ročníkom medzinárodnej vedeckej korešpondenčnej konferencie s názvom „Európske politiky a efektívna verejná správa – súčasné problémy a výzvy“. Odborné podujatie sa konalo 6. novembra pod záštitou Ústavu európskych politík a verejnej správy FEŠRR. Cieľom bola prezentácia vedeckých prác účastníkov konferencie a diskusia o otázkach aktuálnej problematiky v oblasti politík Európskej únie a efektívnej verejnej správy a ich výziev do budúcnosti. Výstupom bude recenzovaný zborník vedeckých prác.

Fakulta ekonomiky a manažmentu sa do TVT zapojí troma workshopmi, ktoré sa budú konať 7. a 8. novembra. Prvý workshop bude zameraný na networking v podnikaní, druhý poskytne informácie o výberovom procese. Tretí workshop na tému „Konzumná spoločnosť verzus udržateľná spotreba“ bude spojený s diskusiou pre stredoškolákov v Lučenci.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v rámci TVT 9. novembra pozývajú na Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou. Cieľom je prezentácia výsledkov doktorandov a ich vzájomná konfrontácia s rovesníkmi zo svojej univerzity, resp. Slovenska a zahraničia. Záštitu nad podujatím prevzali dekani troch fakúlt - prof. Marko Halo (FAPZ), prof. Norbert Lukáč (FBP) a prof. Dušan Igaz (FZKI).

Technická fakulta bude pri príležitosti TVT organizovať neformálne stretnutie s doktorandmi. Na podujatí s názvom Coffee or tea? sa bude 9. novembra pri čaji a káve diskutovať o vede a doktorandskom štúdiu. Záštitu nad podujatím prevzal dekan prof. Roman Gálik.

SPU v Nitre sa v rámci TVT bude prezentovať na 26. ročníku Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorý sa bude konať 9. a 10. novembra v priestoroch bratislavskej Incheby. Podujatie poskytne mladým talentovaným ľuďom možnosť prezentovať výsledky svojej výskumnej a odbornej činnosti. Pre univerzity bude festival ideálnou platformou na predstavenie svojich študijných programov potenciálnym študentom.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom každoročného podujatia je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí spoločnosti, popularizovať ich a tiež vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.

 

Ísť späť