SPU realizuje kurz slovenského jazyka pre Ukrajincov

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prostredníctvom Centra jazykov, celouniverzitného pracoviska, zabezpečuje kurz slovenského jazyka pre cudzincov -  príbuzných ukrajinských študentov a zamestnancov univerzity.

Kurz v rozsahu 10 vyučovacích hodín sa realizuje formou prezenčného vzdelávania od 16. do 30. marca. Vedie ho lektorka slovenského a francúzskeho jazyka Mgr. Viera Prídavková, PhD.

Tridsaťšesť účastníkov je rozdelených do dvoch skupín, ich vekové zloženie je od 10 do 74 rokov.

„Kurz slovenského jazyka je zameraný na osvojenie si základnej slovnej zásoby, potrebnej na komunikáciu v jednoduchých a bežných situáciách, napríklad v obchode, u lekára, v meste, na  orientáciu v cestovných poriadkoch, tvorbu otázok a podobne, ako aj na osvojenie si základov slovenskej ortografie, s tým cieľom, aby účastníci dokázali vyplniť potrebné dokumenty, napríklad žiadosť o dočasné útočisko a iné,“ uviedla vyučujúca.

Ísť späť