SPU podpísala memorandum o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska

napísal

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Klaudia Halászová a predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik podpísali 21. mája na pôde ZMOS-u v Bratislave Memorandum o vzájomnej spolupráci.

Memorandum vychádza z potreby prepojenia teoretických vedomostí získaných na akademickej pôde s aplikačnou praxou a skúsenosťami z územnej samosprávy.  

Vzájomná spolupráca medzi Združením miest a obcí Slovenska a SPU sa bude týkať najmä oblasti akademického skúmania právnych otázok a problémov z praxe súvisiacich s pôsobnosťou ZMOS-u na úseku ekonomiky a manažmentu regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka, regionálnej udržateľnosti vo väzbe na krajinotvorbu a verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu.

Zahŕňať bude oblasť environmentálnych a hospodárskych činností, financií, zelených digitálnych technológií, kreatívneho priemyslu, ako aj oblasti vzdelávania, vedy, inovácií a výskumu. Rektorka K. Halászová vyzdvihla užitočnosť tejto spolupráce, ktorá umožní ďalšie prepájanie akademického prostredia s praxou. Študenti a doktorandi SPU budú môcť napríklad bezplatne stážovať v rámci ZMOS-u či konzultovať svoje publikačné výstupy s členmi združenia.

Ísť späť