SPU na sympóziu o inováciách pre klimaticky inteligentné poľnohospodárstvo

napísal

Zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre sa 7. - 8. novembra zúčastnili na medzinárodnom sympóziu krajín V4 v oblasti aplikácie inovácií pre klimaticky inteligentné poľnohospodárstvo. Podujatie sa konalo na pôde maďarskej ambasády vo Washingtone v Spojených štátoch amerických.

Zastrešovali ho zastupiteľské úrady v spolupráci s poľnohospodárskymi univerzitami krajín V4 - Poľnohospodárskou univerzitou v Krakove v Poľsku, Mendelovou univerzitou v Brne v Českej republike, Debrecínskou univerzitou v Maďarsku a SPU v Nitre. Našu univerzitu a príklady dobrej praxe prezentovala na stretnutí profesorka Adriana Kolesárová z Fakulty biotechnológie a potravinárstva a profesor Radovan Kasarda z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.

V rámci odborného programu odzneli prezentácie krajín V4 so zameraním na príklady dobrej praxe v oblasti udržateľného poľnohospodárstva a prenosu inovácií do praxe. Prínosom boli aj vystúpenia pozvaných prednášajúcich - stálej predstaviteľky delegácie EÚ v USA pre poľnohospodárstvo Silke Boger, viceprezidentky Maďarskej poľnohospodárskej komory Katalin Sule, zástupcu Ministerstva poľnohospodárstva USA Daniela Whitley, viceprezidenta Univerzity v Južnej Dakote v USA Jona Stauffa a profesorky Sylvie Brouer z Purdueovej univerzity v USA, informoval profesor R. Kasarda.

Súčasťou medzinárodného sympózia bolo rokovanie na pôde Ministerstva poľnohospodárstva Pensylvánie. Významná pre prax bola aj návšteva inovačného centra CCA AGWorks a prezentácia inovačného centra Univerzity v Harrisbourgu v Pensylvánii. „Účastníci sa zhodli na význame tejto aktivity, ktorá podporila vzájomnú spoluprácu medzi univerzitami a partnermi v USA v oblasti vedy, vysokoškolského vzdelávania a prenosu inovácií v prospech udržateľnosti poľnohospodárstva,“ zhodnotil profesor Radovan Kasarda.

 

Ísť späť