SPU je opätovne najudržateľnejšou univerzitou na Slovensku

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre opätovne zaznamenala výrazný úspech v celosvetovom rebríčku UI Green Metric World University Rankings 2022, ktorého výsledky zverejnili 12. decembra 2022 v Jakarte, Indonézii. Podľa aktuálneho hodnotenia sa SPU v Nitre umiestnila na 234. mieste z 1 050 hodnotených univerzít z 85 krajín, pričom sa do hodnotenia zapojilo o 94 univerzít viac ako v minulom roku.

V porovnaní s minuloročným výsledkom si v rebríčku významne zlepšila svoje umiestnenie - o 31 miest.

„SPU v Nitre investovala prostredníctvom projektov zohľadňujúcich udržateľné riešenia, ako bola napríklad rekonštrukcia ŠD Nová Doba, vnútorných priestorov ŠD Mladosť a dokončenie rekonštrukcie zrkadliska, a zároveň zvýšila podiel vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (plasty, papier, sklo) a znížila objem zmesového komunálneho odpadu, ktoré univerzite priniesli ďalšie výrazné zlepšenie v celosvetovom rebríčku UI Green Metric World University Rankings,“ uviedla Ing. Hana Zach, PhD., z Kancelárie vnútorného systému zabezpečovania kvality.

UI Green Metric World University Rankings je prvým rankingom univerzít na svete, ktorý meria záväzok každej zúčastnenej univerzity vybudovať univerzitu „priateľskú k životnému prostrediu“.

Hodnotenie univerzít prebieha v šiestich oblastiach – infraštruktúra (SI), energia a klimatické zmeny (EC), odpad (WS), voda (WR), doprava (TR) a výučba (ED).

SPU v Nitre si aj tento rok udržala svoje stabilné miesto top 10 univerzít v rámci V4 a obhájila prvé miesto v rámci Slovenska v prístupe a aktivitách ohľaduplných k životnému prostrediu. Zo slovenských univerzít sa v roku 2022 UI GreenMetric rankingu zúčastnila ešte Technická univerzita Košice (707. miesto) a Žilinská univerzita (948. miesto). Medzi najlepšie hodnotené kategórie opätovne patrila výučba a hospodárenie s vodou.

Viac info na: https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2022

Ísť späť