Slovensko je v zálohovaní inšpiráciou pre okolité štáty

napísal

Na Slovensku zálohujeme vratné obaly už dva roky. Ako zálohový systém vznikol a ako funguje, vysvetlil študentom SPU generálny riaditeľ neziskovej organizácie Správca zálohového systému Marián Áč.

Výberová prednáška sa konala 14. novembra na Ústave práva a udržateľného rozvoja Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU. „Sme trinástou krajinou v rámci Európy, ktorá sa do zálohovania zapojila a prvou krajinou v našom regióne, ktorá sa pridala k myšlienke cirkulárnej ekonomiky a spustila zálohový systém. Vďaka úspešnému zavedeniu zálohovania sa Slovensko stalo krajinou, ktorá inšpiruje aj okolité štáty,“ uviedol v prednáške Marián Áč.

Zdôraznil, že zálohovanie dáva šancu vyzbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu, ktorý sa potom môže opätovne využiť v nových obaloch.  Mizne odpad z verejných priestranstiev, nešpatí a neznečisťuje prírodu. Áč tiež vyzdvihol čistotu vráteného obalu. "Tým, že používame špeciálne zariadenia, oddeľujeme odpad a obalový materiál nie je znečistený ničím iným," poukázal.

Do konca roka vrátia Slováci 2 miliardy obalov

Slováci sa naučili vracať zálohové obaly bez väčších problémov. "90-percentná návratnosť je veľmi pekné číslo a dostávame sa tým na špičku zálohových systémov, ktoré existujú v Európe alebo vo svete. Do konca tohto roku očakávame objem približne 2 miliardy vrátených plastových alebo hliníkových obalov. Spotrebitelia si na systém zvykli, a to sa preukazuje aj vo výsledkoch, ktoré máme,“ zhodnotil Marián Áč.

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % v roku 2025. Vybralo si zálohový systém, ktorý spája úsilie výrobcov, obchodníkov, spotrebiteľov a štátu v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR. Správca zálohového systému je nezisková organizácia, ktorá financuje a koordinuje fungovanie zálohového systému jednorazových nápojových obalov. „Európska únia prijíma legislatívu, ktorá motivuje, aby bol recyklovaný materiál opätovne využívaný pri výrobe nových obalov. Stanovuje aj ciele, ktoré hovoria, že do roku 2029 budú musieť všetky  krajiny EÚ mať nejaký systém, ktorý zabezpečí 90-percentný zber. Iný ako zálohový systém toto zatiaľ nedokázal,“ skonštatoval M. Áč.

Ísť späť