Seminár SIT opäť poskytol priestor na prezentáciu nových technológií

napísal

Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 11. a 12. mája 2022 uskutočnil dvadsiaty prvý ročník celoslovenského seminára Sieťové a informačné technológie, ktorý pod záštitou rektorky SPU doc. Klaudie Halászovej organizovalo združenie EUNIS-SK.

Seminár poskytol priestor na prezentáciu nových technológií, projektov, výmenu skúseností a poznatkov z oblasti IKT zamestnancom vysokých škôl, ale aj študentom a zamestnancom iných organizácií. Zišlo sa na ňom 52 účastníkov, z nich 36 online.

Prvý deň podujatia bol súčasťou Medzinárodných vedeckých dní 2022, ako jedna zo sekcií konferencie. Odznelo 10 vystúpení účastníkov zo združenia EUNIS-SK v anglickom jazyku.

Druhý deň pokračoval seminár ako samostatné podujatie. Účastníkov v mene rektorky SPU privítal prorektor SPU doc. Ivan Takáč a prihovoril sa im aj prezident združenia EUNIS-SK Ing. Vladimír Pisarský.  Predseda Rady SANETu prof. Ing. Pavol Horváth, PhD. priblížil účastníkom SANET – Slovenskú akademickú dátovú sieť, jej históriu, súčasnosť a perspektívy. Ďalšie príspevky boli z oblasti správy informačných systémov, poskytovania IT služieb, problematiky spojenej s výučbou na stredných a vysokých školách až po virtuálnu realitu. Nechýbal ani štandardný príspevok týkajúci sa stručného prehľadu noviniek z oblasti IKT.

Ďakujeme všetkým prezentujúcim za podnetné príspevky a zúčastneným za aktívnu účasť.

 

RNDr. Darina Tóthová, PhD., FEM

 

Videozáznam z vystúpení

Fotogaléria

 

Prvý ročník seminára Sieťové a informačné technológie sa konal v roku 1997 ako celoškolský seminár. Od roku 2014 sa stal seminár SIT celoslovenským seminárom združenia EUNIS-SK (dovtedy bol celoškolským seminárom s účasťou hostí z iných vysokých škôl) a už tretíkrát bol súčasťou Medzinárodných vedeckých dní.

 

Foto: Ing. Tomáš Poláčik

Ísť späť