Seminár k podpore integrovaného územného rozvoja priniesol užitočné informácie

napísal

V Kongresovom centre Študentského domova A. Bernoláka na SPU v Nitre sa 25. júna konal seminár k podpore integrovaného územného rozvoja, ktorý zorganizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR - Regionálne centrum Nitra.

Podujatie bolo zamerané na orgány v oblasti podpory miestnej samosprávy v rámci integrovaného územného rozvoja a kreovanie rád partnerstva.

Na pôde SPU účastníkov privítal prorektor pre vzdelávanie Milan Šimko, ktorý priblížil aktuálne dianie na univerzite, úspešné výsledky komplexnej akreditácie a aktuálnu projektovú činnosť. Okrem iného vyzdvihol úspech SPU v získaní projektu AgroForestry, čo je spoločné konzorcium s Technickou univerzitou vo Zvolene. Projekt je zameraný na vytváranie spoločných študijných programov a rozvoj infraštruktúry oboch univerzít.

Ako informoval projektový koordinátor Regionálneho centra Nitra MIRRI Pavol Otepka, cieľom podujatia bolo informovať zástupcov Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj Regionálneho Združenia miest a obcí Slovenska, o novom metodickom usmernení riadiaceho orgánu č. 8, verzia 2, vydaného v oblasti Integrovaných územných investícií, ktoré sa implementujú v regiónoch v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027. Na tento účel je pre regióny celkovo vyčlenených približne 2,4 miliárd eur.

Podujatie prinieslo užitočné informácie o novom spôsobe výberu schvaľovania projektových zámerov, novom formulári projektového zámeru, ako aj o objektívnejších kritériách na vyberanie tých najlepších projektových zámerov z pohľadu potrieb regiónov. Zároveň odznela informácia o nových kompetenciách komory miestnej samosprávy a o lepšom spôsobe kreovania Rady partnerstva.

O rozdelení a využívaní eurofondov už nerozhoduje iba štát, ale aj samotné regióny. To znamená, že návrhy na ciele eurofondovej podpory idú „zdola“, z obcí, miest a krajov. O tom, čo bude zaradené medzi integrované územné investície z pohľadu regiónu, rozhoduje Rada partnerstva. Ide o územný orgán v každom krajskom meste na Slovensku, ktorý riadi a spravuje rozvoj regiónu vo svojej pôsobnosti. Predsedom Rady partnerstva pri NSK je župan Branislav Becík a podpredsedníčkou je rektorka SPU Klaudia Halászová. Rada partnerstva schvaľuje projektové zámery pre výzvy z opatrení Programu Slovensko 2021 – 2027.

 

Ísť späť