S pietou: Za profesorom Štefanom Poláčekom

napísal

Ústav potravinárstva  Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 10. decembra 2022 nás vo veku 86 rokov navždy opustil bývalý dlhoročný kolega, pedagóg a vedec  prof. Ing. Štefan Poláček, CSc. Na Katedre chémie a Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov SPU odpracoval aktívne celých päťdesiat rokov, čo svedčí o jeho láske k učiteľskému povolaniu. Jeho vzácnou vlastnosťou, okrem osobných charakterových vlastnosti, bola vernosť. Vernosť zásadám, rodine, rodnému kraju a našej alma mater.

Profesor Štefan Poláček sa narodil 19. 5. 1936 v Očšadnici. Po skončení vysokoškolského štúdia na Chemickej fakulte STU v Bratislave v r. 1959 sa jeho pôsobiskom natrvalo stala VŠP v Nitre.

Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1971 na SAV v Bratislave. O päť rokov neskôr sa na Vysokej škole zemědělskej v Prahe habilitoval za docenta v odbore poľnohospodárska chémia a v roku 1987 bol vymenovaný za vysokoškolského profesora. V období rokov 1972 – 1990 pôsobil vo funkcii vedúceho Katedry chémie.

Výsledkom jeho celoživotného diela je bohatá publikačná činnosť - vysokoškolské učebnice, skriptá, vedecké publikácie, ako aj  realizované unikátne projekty s autorským osvedčením či patentoprávnou ochranou. V roku 1987 bola prof. Poláčkovi  udelená Národná cena SSR za komplexné výskumné a realizačné zvládnutie liečenia varroatózy včelstiev. Vyvinuté liečivo Avartin sa dodnes vyrába a úspešne využíva na Slovensku. Jeho rozsiahla publikačná činnosť bola viackrát ocenená na úrovni fakulty a za spracovanie a spoluautorstvo učebnice Chémie pro VŠZ získal Cenu Českej matice technickej. Výnimočné uznanie získala publikácia Vinárstvo, someliérstvo a enogastronómia, ktorej autorský kolektív prof. Poláček viedol. Táto vysokoškolská učebnica vyšla v roku 2019 a v tom istom roku bola ocenená cenou Zlatý kosák v kategórii veda a výskum. V nasledujúcom roku získala cenu Mention speciále L'OIV od Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno so sídlom v Paríži, ktorá sa udeľuje publikáciám za ich komplexnosť a prínos v oblasti vinárstva a vinohradníctva.

Pedagogické pôsobenie prof. Poláčka ako gestora a prednášajúceho odborných predmetov anorganická chémia a biofyzikálna chémia bolo charakterizované precíznosťou, náročnosťou a snahou o odovzdanie vedomostí svojim poslucháčom. Bol vždy náročný na seba aj na študentov, pričom však jeho pedagogická práca bola vždy spojená s veľkou dávkou spravodlivosti, odbornej fundovanosti a pedagogického kumštu.

V osobe profesora Štefana Poláčka strácame človeka, ktorý zasvätil svoj život vzdelávaniu a výchove našej mladej generácie a rozvoju našej univerzity.

Česť jeho pamiatke!

Kolektív Ústavu potravinárstva FBP

 

Posledná rozlúčka s prof. Štefanom Poláčkom bude 14. decembra 2022 o 13.00 h na novom cintoríne Selenec na Levickej ceste.

Ísť späť