S pietou: Za Margitou Márovou

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 26. októbra 2023 nás vo veku 86 rokov opustila Margita Márová, bývalá zamestnankyňa Dekanátu Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Pani Margita Márová sa narodila 13. 7. 1937 v Nitre. V roku 1978 nastúpila na Katedru riadenia a pracovných procesov, vtedajšej Prevádzkovo ekonomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Od roku 1981, až do odchodu do starobného dôchodku v roku 1993, pracovala ako odborná referentka na úseku vedy a výskumu na Dekanáte PEF VŠP.

Česť jej pamiatke!

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude 30. 10. 2023 o 15.00 h na Mestskom cintoríne v Nitre.  

Ísť späť