S pietou: Za inžinierom Jánom Rybanským

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom prijala správu, že 28. októbra 2022 nás vo veku 82 rokov navždy opustil Ing. Ján Rybanský, CSc., bývalý dlhoročný zamestnanec na Katedre genetiky a plemenárskej biológie a neskôr vedúci Katedry praxe.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 2. 11. 2022 o 11.00 h na Cabajskom cintoríne v Nitre.

Česť jeho pamiatke!

Ísť späť